Промяна на настройките за печат за получени I-факсове

Получените интернет факсове се отпечатват от едната страна на хартия A4 по подразбиране. Можете да промените настройките за печат от двете страни на листа и на различен размер хартия.
Този раздел описва как да конфигурирате настройките с помощта на Отдалечен ПИ от компютър.
На контролния панел изберете [Меню] от екрана [Начало], след това изберете [Настройки на функция], за да конфигурирате настройките. [Настройки за имейл]
Изискват се администраторски права.
1
Влезте в Отдалечения ПИ в режим Системен мениджър. Стартиране на Отдалечен ПИ
2
На страницата Портал на Отдалечения ПИ щракнете върху [Settings/Registration]. Страницата Портал на Отдалечения ПИ
3
Щракнете върху [RX Settings] [E-Mail Settings] [Edit].
Извежда се екранът [Edit E-Mail Settings].
4
Променете настройките за печат.
[Print on Both Sides]
Поставете отметка в това квадратче за двустранен печат.
[RX Print Size]
Изберете размера на хартията за отпечатване на получените данни.
5
Щракнете върху [OK].
Настройките се прилагат.
6
Излизане от Отдалечения ПИ.
9C1U-03S