Импортиране и експортиране на настройките

Можете да запишете настройките във файлове и да ги запишете (експортирате) на компютър. Можете също да заредите експортиран файл и да приложите (импортирате) настройките към устройството.
Можете да използвате функциите за импортиране и експортиране, за да архивирате настройките в случай на инцидент.
Освен това, експортиран файл може да бъде импортиран на друго устройство*1, за да се даде възможност за споделяне на настройките с друго устройство, без да се налага да конфигурирате настройки.
Някои елементи не могат да бъдат импортирани или експортирани. Настройки, които могат да бъдат импортирани и експортирани
*1 Настройките на устройството могат да се прилагат само към същия модел.
 
Не изключвайте устройството, докато импортирането или експортирането не приключи.
Може да отнеме няколко минути, докато процесът приключи. ИЗКЛЮЧВАНЕТО на устройството по време на обработка може да причини повреда на данните или повреда на устройството.
Не работете с устройството по време на импортиране или експортиране.
Преди импортиране или експортиране проверете дали устройството не печата или извършва други операции.

Експортиране на настройките

Изберете елементите за експортиране и ги запишете във файл.
Този раздел описва как да експортирате настройките с помощта на Отдалечен ПИ от компютър.
На контролния панел изберете [Меню] от екрана [Начало], след това изберете [Настройки за управление], за да експортирате. Когато експортирате от контролния панел, използвайте USB памет. [Импорт/експорт]
Изискват се администраторски права.
1
Влезте в Отдалечения ПИ в режим Системен мениджър. Стартиране на Отдалечен ПИ
2
На страницата Портал на Отдалечения ПИ щракнете върху [Settings/Registration]. Страницата Портал на Отдалечения ПИ
3
Щракнете върху [Data Management] [Export].
Извежда се екранът [Export].
4
В [Encryption Password] задайте парола.
Въведете същата парола в [Encryption Password] и [Confirm], като използвате еднобайтови буквено-цифрови знаци.
За импортиране на експортирани данни е необходима парола.
5
Щракнете върху [Start Exporting], за да запишете експортираните данни като файл на компютър.
6
Излизане от Отдалечения ПИ.

Импортиране на настройките

Посочете експортирания файл и изберете елементите за импортиране.
Файлът с информация за конфигурацията на устройството (*.dcm) е наличен за файловия формат за импортиране.
Този раздел описва как да импортирате файлове с помощта на Отдалечен ПИ от компютър.
На контролния панел изберете [Меню] от екрана [Начало], след това изберете [Настройки за управление], за да импортирате. Когато импортирате от контролния панел, използвайте USB памет. [Импорт/експорт]
Изискват се администраторски права. В зависимост от елементите, които ще бъдат импортирани, устройството се рестартира автоматично.
1
Влезте в Отдалечения ПИ в режим Системен мениджър. Стартиране на Отдалечен ПИ
2
На страницата Портал на Отдалечения ПИ щракнете върху [Settings/Registration]. Страницата Портал на Отдалечения ПИ
3
Щракнете върху [Data Management] [Import].
Извежда се екранът [Import].
4
Щракнете върху [Browse] в [File Path] и посочете файла, който ще се импортира.
5
Въведете паролата за дешифроване.
Въведете паролата, зададена при експортиране.
6
Щракнете върху [Start Importing] [OK].
Избраният файл се импортира в устройството.
7
Когато се появи екранът, показващ, че импортирането е завършено, щракнете върху [OK].
8
Излизане от Отдалечения ПИ.
9C1U-066