Управление на машината от компютър (Отдалечен потреб. интерфейс)

С Отдалечен ПИ можете да използвате уеб браузър на компютър, за да проверите състоянието на работа на функцията на устройството и да промените настройките на устройството. Можете да управлявате устройството дистанционно и ефективно да извършвате отнемащи време настройки и регистрация на вашия компютър.
Отдалеченият ПИ има следните два режима. Наличните функции с Отдалечен ПИ варират в зависимост от режима, в който сте влезли.
Режим на системния мениджър
Можете да използвате всички функции на Отдалечения ПИ.
Общ потребителски режим
Можете да наблюдавате използването, да преглеждате дневници, да отмените отпечатването и да промените някои настройки.
 

Вижте също

Препоръчва се да настроите следните функции, за да предотвратите неоторизирано използване на Отдалечен ПИ от трета страна:
ИД на системния мениджър
Задайте ИД на системния мениджър, който е изключителният акаунт на администратора, така че само потребители с този ИД да могат да влизат в Режим на системния мениджър.
Задаване на ИД на отдел и ПИН за администратора
ПИН за достъп до Отдалечен ПИ
Ако Управление на ИД на отдел не е настроено, конфигурирайте тази настройка да изисква въвеждане на ПИН при влизане в Отдалечен ПИ, така че само потребители с ПИН да могат да използват Отдалечения ПИ.
Задаване на ПИН за използване за Отдалечен ПИ
9C1U-05X