Печат

Можете да отпечатвате документи и снимки от компютър. Устройството може също да получава и отпечатва интернет факсове.
Печатане от компютър
 
Можете да отпечатвате документи и снимки чрез драйвер за принтер, инсталиран на компютър, свързан към устройството.
Подготовка за печатане от компютър
Печатане от компютър
Настройка на сървър за печат
Като настроите сървър за печат в мрежата, можете да намалите натоварването на компютъра, от който печатате.
В Windows можете да инсталирате драйвера на принтера чрез сървъра за печат, което ви спестява изтеглянето на драйвера на принтера на всеки компютър в мрежата или използването на CD/DVD-ROM.
Настройка на сървър за печат
Печатане с ПИН
Когато печатате от компютър, можете да изпратите данни за печат към устройството, след като зададете ПИН код.
Печатането не се извършва, докато ПИН кодът не бъде въведен в устройството, като по този начин се предотвратява отпечатването на документи без надзор и кражбата на информация.
Отпечатване на документ, защитен с ПИН (Сигурно печатане)
Печат със стандартните функции на операционната система и услуга в облака
Можете да печатате, без да е необходимо да инсталирате специално приложение или драйвер за принтер.
Windows
Това устройство е съвместимо с Universal Print, услуга в облака от Microsoft. Можете да отпечатвате документи от отдалечено местоположение, докато компютърът ви е свързан с интернет.
Подготовка за използване на Универсален печат
Печатане с Универсален печат (Universal Print)
macOS
Можете да използвате AirPrint за отпечатване на данни. Използване на приложението AirPrint за отпечатване на данни
Chrome OS
Използвайте функцията за печат, която е стандартна в операционната система. Печат от Chromebook или друго устройство с Chrome OS
Получаване и отпечатване на интернет факсове
 
Интернет факс (I-Fax) е функция за изпращане и получаване на факсове през интернет.
Устройството не може да изпраща интернет факсове, но може да получава и отпечатва интернет факсове.
Устройството за изпращане на интернет факсове трябва да поддържа технологията I-Fax.
Подготовка за получаване и отпечатване на интернет факсове
Получаване и отпечатване на интернет факсове

Вижте също

Печатане от мобилно устройство
Устройството може да се управлява от смартфон, таблет или друго мобилно устройство. С помощта на съвместимо приложение или услуга можете лесно да отпечатвате снимки или документи от мобилно устройство.
Свързване с мобилни устройства
Когато резултатите не отговарят на очакванията
Ако плътността на печата е различна или позицията на изображението е изместена, регулирайте качеството и позицията на печат според симптомите, които се появяват.
Регулиране на качеството на печат и позицията
9C1U-033