Активиране на сигурно печатане в драйвер на принтер (macOS)

За да изпратите защитени данни от компютър с macOS към устройството, трябва да активирате сигурно печатане в настройките на принтера, регистриран на компютъра.
1
Щракнете върху [] [System Preferences] [Printers & Scanners].
Извежда се екранът [Printers & Scanners].
2
Изберете устройството и щракнете върху [Options & Supplies].
3
В раздела [Options] изберете квадратчето за отметка [Secured Print] и щракнете върху [OK].
Настройките се прилагат.
9C1U-03K