Подготовка за печатане от компютър

Направете следните подготвителни действия за компютъра, който ще се използва за печатане.

Стъпка 1: Инсталиране на драйвера на компютъра

Инсталирайте драйвера за принтера на компютъра, който ще се използва за печатане. Инсталиране на софтуера и драйверите на компютъра
Използване на сървър за печат в Windows
Използвайте сървър за печат, за да инсталирате драйвера на принтера.
Щракнете двукратно върху споделения принтер на сървъра за печат и следвайте инструкциите на екрана, за да инсталирате драйвера на принтера. Показване на споделен принтер в сървъра за печат
Промяна на типа и номера на порта (Windows)
Ако устройството е конфигурирано да не използва LPD или RAW, или ако номерът на порта е бил променен, може да се наложи да се променят и настройките на компютъра. Промяна на типа и номера на порта
Ако IP адресът на устройството се промени след инсталиране на драйвера за принтер
Трябва да добавите нов порт. Добавяне на порт
Ако не знаете кой порт се използва, вижте следното:
Преглед на порта за принтер
В macOS трябва да пререгистрирате уреда в Mac. За подробности относно регистрацията на уреда вижте ръководството за употреба на драйвера в сайта за онлайн ръководства.
https://oip.manual.canon/
* Ако използвате DHCP за автоматично получаване на IP адреса на устройството, IP адресът може да бъде променен автоматично.

Стъпка 2: Използване на драйвер за задаване на ИД на отдел и ПИН

Когато Управление на ИД на отдел е разрешено на устройството, задайте ИД на отдел и ПИН, като посочите драйвера на принтера. Задаване на ИД на отдел и ПИН на компютър
* Можете да пропуснете тази стъпка, когато не използвате Управление на ИД на отдел. Преминете към Стъпка 3.

Стъпка 3: Конфигуриране на настройките за опции на устройството с помощта на драйвера

Когато към устройството е инсталирано допълнително оборудване, трябва предварително да конфигурирате настройките за опцията в драйвера на принтера.
В Windows обикновено настройките на опциите се конфигурират автоматично при инсталиране на драйвера на принтера.
Използвайте следната процедура, за да конфигурирате настройките за опциите, когато настройките за опциите не са били конфигурирани при инсталирането, опционалното оборудване е било инсталирано след инсталирането на драйвера на принтера или когато използвате macOS.

Когато използвате Windows

Изискват се администраторски права на всеки компютър.
1
Влезте в компютъра, като използвате акаунт на администратор.
2
Щракнете върху [] (Start) [] (Settings)  [Устройства] [Принтери и скенери].
Извежда се екранът [Принтери и скенери].
3
Щракнете върху драйвер за принтер на устройството [Manage] [Свойства на принтера].
Показва се екранът със свойства на драйвера на принтера.
4
В раздела [Device Settings] щракнете върху [] в [Device information].
Извежда се екранът [Confirmation].
5
Щракнете върху [Да].
Настройките за опциите са получени.
6
Щракнете върху [OK] [OK].
Настройките се прилагат.
Когато се появи [Could not get device information.]
Задайте настройките за опциите ръчно. За повече информация как да конфигурирате настройките за опциите ръчно, щракнете върху [Help] в раздела [Device Settings], за да се покаже помощ.

Когато използвате macOS

1
Щракнете върху [] [System Preferences] [Printers & Scanners].
Извежда се екранът [Printers & Scanners].
2
Изберете устройството и щракнете върху [Options & Supplies].
3
В раздела [Utility] щракнете върху [Open Printer Utility].
Извежда се екранът [Office Printer Utility].
4
Щракнете върху [Printer Information].
Информацията за опцията е получена и екранът [Printer Information] се показва.
5
Щракнете върху [OK].
Настройките се прилагат.
Когато информацията за опцията не може да бъде получена
Задайте настройките на опциите ръчно. За подробна информация относно ръчното конфигуриране на настройките на опциите вижте ръководството за драйвера в сайта за онлайн ръководства.
https://oip.manual.canon/
9C1U-035