[Настройване/Поддръжка]

Използвайте тази настройка, за да регулирате качеството на печат и когато почиствате устройството.

[Настройка на качество на изображението]

[Меню] [Настройване/Поддръжка]
Използвайте тази настройка, за да регулирате качеството на изображението или позицията за печат и за специална обработка според използваната хартия.
[Настройка на качество на изображението]

[Поддръжка]

[Меню] [Настройване/Поддръжка]
Извършете поддръжка, за да почистите устройството и да контролирате конденза.
[Поддръжка]
9C1U-06S