[Настройки на автентикация/парола]

Задайте настройките за функциите за удостоверяване на устройството.
* Стойностите в удебелен червен текст са настройките по подразбиране за всеки елемент.

[Настройки на функцията за автентикация]

[Меню] [Настройки за управление] [Настройки за защита] [Настройки на автентикация/парола]
Задайте настройките за повишаване на защитата, като използвате функциите за удостоверяване.
[Настройки за блокиране]
[Меню] [Настройки за управление] [Настройки за защита] [Настройки на автентикация/парола] [Настройки на функцията за автентикация]
Задайте дали да се премине към състояние, което не позволява влизане (блокиране) за определен период, ако удостоверяването не успее.
Ако използвате блокиране, можете също да посочите колко последователни пъти удостоверяването може да е неуспешно, преди блокирането да бъде извикано в [Праг за блокиране] и да посочите продължителността на периода на блокиране в [Период на блокиране].
* Това не важи за удостоверяване на ИД на отдел.
[Разрешаване на блокиране]
[Изкл.]
[Вкл.]
 
[Праг за блокиране]
1 до 10 (пъти)
 
[Период на блокиране]
1 до 60 (min)
9C1U-07K