Свързване към кабелна LAN мрежа

Свържете компютър към устройството чрез маршрутизатор. Използвайте Ethernet кабел, за да свържете устройството към маршрутизатора.
1
Свържете Ethernet кабел към устройството и маршрутизатора.
Вмъкнете конектора докрай в порта, докато щракне на място.
2
Изчакайте няколко минути.
По подразбиране IP адресът се задава автоматично.
За да използвате конкретен IP адрес, задайте го ръчно.
Задаване на IPv4 адреси
Задаване на IPv6 адреси
9C1U-013