Настройка на мрежата

За да работите с устройството от компютър или за да се свържете със сървър, трябва да свържете устройството към мрежа.
Използвайте процедурата по-долу, за да свържете устройството към мрежа и да конфигурирате настройките на устройството според мрежовата среда.
За настройка на мрежата са необходими администраторски права.
Задайте ИД на системния мениджър и ПИН на системния мениджър. ИД и ПИН на системния мениджър
Свързването на устройството към мрежа с неподходящи мерки за сигурност може да доведе до изтичане на информация от устройството до трети страни. Защита на мрежата

Подготовка за настройка на мрежата

Осигурете Ethernet кабел и маршрутизатор в зависимост от средата на използване на устройството.
Проверете информацията за мрежовата среда, използвана от устройството, и необходимите мрежови настройки. За подробности се свържете с мрежовия администратор.
Проверете дали компютърът и маршрутизаторът, които ще се използват в мрежата, са правилно свързани и завършете мрежовите настройки. За подробности относно начина на свързване вижте ръководствата на устройствата или се свържете с производителя.

Процедура за мрежови настройки

Стъпка 1
Изберете дали да се използва кабелна или безжична LAN мрежа, и се свържете към мрежата.
За да се свържете с кабелна LAN
За да се свържете с безжична LAN
Стъпка 2
Задайте IP адреса.
По подразбиране, когато устройството се свърже с кабелна или безжична LAN мрежа, автоматично се получава IP адрес и се задава на устройството.
За да използвате конкретен IP адрес, задайте го ръчно.
Задаване на IPv4 адреси
Задаване на IPv6 адреси
* Когато задавате IP ръчно, не можете да използвате контролния панел за конфигуриране на някои настройки на IPv6 адрес. Препоръчително е да използвате контролния панел, за да зададете IPv4 адреса, а след това да използвате Отдалечен ПИ, за да зададете IPv6 адреса.
Стъпка 3
Конфигурирайте настройките на устройството в зависимост от мрежовата среда, ако е необходимо.
* Не можете да използвате контролния панел за конфигуриране на някои от настройките. Препоръчително е да конфигурирате настройките с помощта на Отдалечения ПИ в Стъпка 3

Проверки след конфигуриране на мрежовите настройки

Проверете дали устройството е правилно свързано към мрежата.
Проверете IP адреса и MAC адреса на устройството и друга информация, ако е необходимо.
Проверка на състоянието и настройките на мрежата
9C1U-011