Промяна на силата на звука за потвърждение и на предупредителния тон

Можете да промените силата на звука за потвърждение и предупредителния тон според средата на използване на устройството.
Регулиране на силата на звука
9C1U-0A4