По ръба на разпечатките се появяват петна

Отстранете неизправностите, като проверите в следния ред:
Подходяща хартия ли използвате?
Проверете дали хартията в устройството е използваема и я сменете с подходяща хартия, ако е необходимо.
Използваема хартия
Зареждане на хартия
Задайте размера и типа на хартията правилно според заредената хартия. Задаване на размера и типа на хартията
Печата ли се до ръба на хартията без полета?
Този симптом може да възникне, когато полето е зададено на „без поле“ в драйвера на принтера. За да печатате с това устройство, се изисква поле от 5 мм (10 мм в горната и долната част на плика).
На екрана [Предпочитания за отпечатване] на драйвера на принтера конфигурирайте следната настройка, за да осигурите поле.
Раздел [Finishing] [Advanced Settings] [Expand Print Region and Print] [Off]
Почистен ли е фиксиращият блок?
Тези симптоми могат да се появят, когато фиксиращият блок е замърсен. В този случай почистете фиксиращия блок. Почистване на фиксиращия блок
9C1U-08U