Ръбът на страницата не е отпечатан

Отстранете неизправностите, като проверите в следния ред:
Подходяща хартия ли използвате?
Проверете дали хартията в устройството е използваема и я сменете с подходяща хартия, ако е необходимо.
Използваема хартия
Зареждане на хартия
Правилно ли са подравнени водачите за хартия с хартията?
Водачи за хартия, които са подравнени, но твърде хлабави или твърде стегнати, могат да доведат до невъзможност за отпечатване на част от страницата. Проверете водачите за хартията и ги подравнете спрямо ширината на хартията. Зареждане на хартия
Печата ли се до ръба на хартията без полета?
Този симптом може да възникне, когато полето е зададено на „без поле“ в драйвера на принтера. За да печатате с това устройство, се изисква поле от 5 мм (10 мм в горната и долната част на плика).
На екрана [Предпочитания за отпечатване] на драйвера на принтера конфигурирайте следната настройка, за да осигурите поле.
Раздел [Finishing] [Advanced Settings] [Expand Print Region and Print] [Off]
9C1U-090