Інструкції з використання панелі керування

Використовуйте клавіші на панелі керування для налаштування різних функцій і перевірки параметрів.

Прокручування екрана

Якщо неможливо повністю відобразити певні елементи або відомості на екрані, на ньому з’явиться смуга прокручування. Використовуйте  або для прокручування екрана у вибраному напрямку. Вибраний наразі елемент відображатиметься у зворотному напрямку.

Перехід на наступний або попередній екран

Натисніть клавішу або , щоб перейти до наступного екрана. Натисніть клавішу або , щоб повернутися до попереднього екрана.

Підтвердження вибраного елемента

Щоб підтвердити вибраний елемент, натисніть .

Використання повзунка для встановлення значень

Щоб відрегулювати значення, натисніть  або .
9C1X-027