Екран [Головний]

Якщо натиснути [] на панелі керування, відображається цей екран.
Стан апарата відображається в нижній і верхній частинах екрана для швидкого перегляду та виконання операцій, якщо це потрібно.

Стан апарата

[]
У разі підключення до безпровідної локальної мережі відображається [].
[]
Відображається, скільки тонера залишилося в картриджі з тонером.

Кнопки функцій і параметрів

[Меню]
Налаштування різних параметрів апарата. Елементи меню параметрів
[Параметри паперу]
Установлення розміру та типу паперу та реєстрація часто використовуваного паперу. Установлення розміру й типу паперу
[Захищений друк]
Друк даних, тимчасово збережених у пам’яті апарата. Друк документа, захищеного PIN-кодом (захищений друк)
[Мобільний портал]
Підключення мобільних пристроїв до апарата. Підключення мобільного пристрою до апарата
[Пор.відтв. (Головна)]
Можна змінити порядок відображення елементів на екрані [Головний]. Налаштування екрана [Головний]
[Пар. бездр. лок.мер.]
Підключення комп’ютера до апарата через маршрутизатор безпроводової локальної мережі (точку доступу). Підключення до безпроводової локальної мережі за допомогою пошуку маршрутизатора (метод налаштування точки доступу)
[Оновл. мікропрограми]
Оновлення мікропрограми по інтернету. Оновлення мікропрограми
9C1X-025