Екран [Монітор стану]

Цей екран відображається, якщо натиснути на на панелі керування.
Цей екран дає змогу перевірити інформацію про апарат, його використання та журнали, параметри мережі й відомості про помилки. За допомогою цього екрана можна також вийняти USB-накопичувачі з апарата.
[IPv4]
Відображення адреси IPv4 апарата за замовчуванням. Її також можна приховати. [Відображати IP-адресу]
[Інформація/сповіщення про помилку]
Можна перевірити інформацію про помилки, які виникають на апараті. Вживайте заходів із виправлення неполадок відповідно до відомостей про помилки.
Відображається повідомлення
Відображається код помилки
[Device Status]
[Відомості про папір]
Перевірка кількості паперу, що залишився, для кожного джерела паперу.
[Рівень картриджа]
Перевірте обсяг тонера, що залишився в картриджі з тонером.
Термін експлуатації інших внутрішніх деталей може завершитися, перш ніж закінчиться тонер.
[Перевірте назву тонер-картриджа]
Перевірте ім’я картриджа з тонером.
[Видалення носія пам’яті]
Відображається, якщо підключено USB-накопичувач. Натисніть, щоб вийняти USB-накопичувач. Виймання USB-накопичувача
[Перевірка лічильника]
Перевірка загальної кількості надрукованих сторінок. Перевірка кількості надрукованих сторінок (перегляд лічильника)
[Використання пам’яті ф-цією захищ. друку]
Перевірте, скільки пам’яті використовується даними функції захищеного друку, які тимчасово зберігаються в пам’яті апарата.
[Відомості про версію]
Відображення відомостей про версію мікропрограми апарата.
[Серійний номер]
Відображення серійного номера апарата.
 
[Завдання друку]
Відображення стану обробки друку, а також журналу. Перегляд стану та журналу завдань друку
[Завдання отримання]
Відображення стану й журналу отриманих інтернет-факсів.
[Інформація про мережу]
[IPv4]
Перевірка адреси IPv4 та інших параметрів. Установлення адрес IPv4
[IPv6]
Перевірка адреси IPv6 та інших параметрів. Установлення адрес IPv6
[Метод підключення до мережі]
Перевірка підключення апарата до проводової або безпровідної мережі.
Відображення стану підключення та відомостей про помилки в разі підключення до безпровідної локальної мережі.
[Відомості про пряме підключення]
Відображення стану прямого підключення до пристрою.
[Відомості про помилки IEEE 802.1X]
Відображення відомостей про помилки з автентифікацією IEEE 802.1X.
9C1X-026