Установлення адрес IPv4

Адресу IPv4 апарата можна встановити автоматично за допомогою протоколу DHCP або ввести вручну.
За замовчуванням адреса IPv4 призначається автоматично в разі підключення до проводової чи безпроводової локальної мережі, але її можна встановити або змінити вручну відповідно до умов і мети експлуатації.
У цьому розділі описано, як налаштувати параметри з використанням панелі керування.
Адресу IPv4 можна також налаштувати за допомогою інтерфейсу віддаленого користувача з комп’ютера після її встановлення на апараті. Керування апаратом із комп’ютера (Інтерф. віддаленого користув.)
Потрібно мати права адміністратора. Щоб застосувати параметри, необхідно перезавантажити апарат.
1
На панелі керування виберіть [Меню] на екрані [Головний] і натисніть . Екран [Головний]
2
Натисніть [Настройки]    [Мережа]    [Параметри TCP/IP]    [Параметри IPv4]    [Параметри IP-адреси]  .
Якщо відобразиться екран входу в систему, введіть ідентифікатор і PIN-код адміністратора системи, а потім натисніть . Ідентифікатор і PIN-код адміністратора системи
3
Установіть IP-адресу.
У разі встановлення IP-адреси вручну
1
Виберіть [Автоматичне отримання] і натисніть .
Відобразиться екран [Автоматичне отримання].
2
Натисніть [Вибір протоколу]    [Вимк.]  .
3
Натисніть [Авто IP]    [Вимк.]  .
4
Виберіть [<Застосувати>] і натисніть .
Відобразиться екран [Параметри IP-адреси].
5
Виберіть [Отримати вручну] і натисніть .
Відобразиться екран введення IP-адреси.
6
Введіть IP-адресу та натисніть .
7
Введіть маску підмережі та натисніть .
8
Введіть адресу шлюзу та натисніть .
У разі автоматичного призначення IP-адреси
1
Виберіть [Автоматичне отримання] і натисніть .
Відобразиться екран [Автоматичне отримання].
2
За потреби налаштуйте параметр автоматичного отримання.
[Вибір протоколу]
Зазвичай слід установлювати значення [DHCP]. Проте якщо значення [DHCP] встановлено в середовищі, де не можна використовувати протокол DHCP, апарат продовжить підтверджувати автоматичне отримання в мережі, що призведе до непотрібного обміну даними. Якщо протокол DHCP не використовується, установіть для цього параметра значення [Вимк.].
[Авто IP]
Зазвичай слід установлювати значення [Увімк.]. Хоча пріоритет надається IP-адресі, призначеній із використанням протоколу DHCP, у разі відсутності відповіді від DHCP використовуватиметься параметр автоматичної IP-адреси.
3
Виберіть [<Застосувати>] і натисніть .
4
Перезавантажте апарат. Перезавантаження апарата
Буде застосовано параметри.
Виконайте перевірку підключення, щоб перевірити правильність налаштування адреси IPv4. Перевірка стану та параметрів мережі
Перевірка наразі встановленої IP-адреси
На екрані на кроці 3 виберіть [Перевірка параметрів] і натисніть , щоб перевірити поточне налаштування IP-адреси. Якщо IP-адреса виглядає як «0.0.0.0», її налаштовано неправильно.
У разі змінення IP-адреси після інсталяції драйвера принтера
Для ОС Windows потрібно додати новий порт. Налаштування порту принтера (Windows) 
Якщо ви не знаєте, який порт використовується, див. тут:
Перегляд відомостей про порт принтера
У macOS необхідно повторно зареєструвати апарат на комп’ютері Mac. Докладніше про реєстрацію апарата дивіться в посібнику до драйвера на сторінці онлайн-посібника.
https://oip.manual.canon/
* Якщо для автоматичного отримання IP-адреси апарата використовується протокол DHCP, IP-адреса може змінитись автоматично.
9C1X-019