Чищення вузла фіксування

Якщо на роздруківці є плями, можливо, вузол фіксування брудний. У цьому разі його можна почистити за допомогою паперу.
Вузол фіксування не можна чистити за наявності даних, що очікують на друк, або якщо термін служби картриджа з тонером закінчився.
Необхідні підготовчі операції
Переконайтеся, що в картриджі із тонером залишилося достатньо тонера. Перевірка обсягу витратних матеріалів, що залишилися
1
На панелі керування виберіть [Меню] на екрані [Головний] і натисніть . Екран [Головний]
2
Натисніть [Налаштування/Технічне обслуговування]    [Обслуговування]    [Очистити вузол фіксування]  .
На екрані підтвердження відобразяться допустимі розміри й типи паперу.
3
Переконайтеся, що завантажено допустимий папір, і натисніть .
Папір буде подано в апарат, після чого розпочнеться чищення.
Після завершення чищення буде виведено аркуш паперу з надрукованим зображенням (шаблоном).
9C1X-081