Технічні характеристики функцій безпеки та керування

Брандмауер

Для протоколів IPv4 та IPv6 можна вказати до 16 IP-адрес (або діапазонів IP-адрес).
Можна вказати до 32 MAC-адрес.

IPSec

IPSec апарата відповідає стандартам RFC2401, RFC2402, RFC2406 і RFC4305.
Операційна система підключеного пристрою
Windows 8.1
Windows 10
Windows 11
Режим підключення
Режим транспортування
Протокол визначення ключів
IKEv1 (основний режим)
Метод автентифікації
Заздалегідь установлений спільний ключ
Цифровий підпис
Алгоритм гешування (і довжина ключа)
HMAC-SHA1-96
HMAC-SHA2 (256 бітів або 384 біти)
Алгоритм шифрування (і довжина ключа)
3DES-CBC
AES-CBC (128 бітів, 192 біти, 256 бітів)
Алгоритм визначення ключів/група (і довжина ключа)
Diffie-Hellman (DH)
Група 14 (2048 бітів)
ECDH-P256 (256 бітів)
ECDH-P384 (384 біти)
ESP
Алгоритм гешування
HMAC-SHA1-96
Алгоритм шифрування (і довжина ключа)
3DES-CBC
AES-CBC (128 бітів, 192 біти, 256 бітів)
Алгоритм гешування/шифрування (і довжина ключа)
AES-GCM (128 бітів, 192 біти, 256 бітів)
AH
Алгоритм гешування
HMAC-SHA1-96
IPSec підтримує зв’язок з індивідуальною адресою (окремим пристроєм).

Ключі та сертифікати

Підтримуються такі ключі та сертифікати:

Самостійно створений ключ і цифровий сертифікат із власним підписом або CSR

Алгоритм відкритого ключа (і довжина ключа)
RSA (512 бітів, 1024 біти, 2048 бітів, 4096 бітів)
DSA (1024 біти, 2048 бітів, 3072 біти)
ECDSA (P256, P384, P521)
Алгоритм підпису сертифіката
RSA: SHA-1*1, SHA-256, SHA-384*2, SHA-512*2
DSA: SHA-1*1
ECDSA: SHA-1*1, SHA-256, SHA-384, SHA-512
Алгоритм відбитка сертифіката
SHA1
*1 Доступно, тільки якщо встановлено за допомогою Remote UI (Інтерфейс віддаленого користувача).
*2 SHA384-RSA та SHA512-RSA доступні, лише якщо довжина ключа RSA становить принаймні 1024 біти.

Ключ і сертифікат CA для встановлення

Формат
Ключ
PKCS#12*1
Сертифікат CA
Формат X.509 DER/формат PEM
Розширення файлу
Ключ
«.p12» або «.pfx»
Сертифікат CA
«.cer» або «.pem»
Алгоритм відкритого ключа (і довжина ключа)
RSA (512 бітів, 1024 біти, 2048 бітів, 4096 бітів)
DSA (1024 біти, 2048 бітів, 3072 біти)
ECDSA (P256, P384, P521)
Алгоритм підпису сертифіката
RSA: SHA-1*2, SHA-256, SHA-384*3, SHA-512*3
DSA: SHA-1*2
ECDSA: SHA-1*2, SHA-256, SHA-384, SHA-512
Алгоритм відбитка сертифіката
SHA1
*1 Вимоги для сертифіката, наявного в ключі, відповідають вимогам до сертифікатів CA.
*2 Доступно, тільки якщо встановлено за допомогою Remote UI (Інтерфейс віддаленого користувача).
*3 SHA384-RSA та SHA512-RSA доступні, лише якщо довжина ключа RSA становить принаймні 1024 біти.
Апарат не підтримує використання списку відкликаних сертифікатів (списку CRL).

Визначення терміну «слабке шифрування»

Якщо для параметра [Заборонити використ. ненадійного шифрув.] у розділі [Параметри шифрування] установлено значення [Увімк.], заборонено використовувати наведені нижче алгоритми. [Параметри шифрування]
Гешування
MD4, MD5, SHA-1
HMAC
HMAC-MD5
Шифрування із загальним ключем
RC2, RC4, DES
Шифрування з відкритим ключем
Шифрування RSA (512 бітів/1024 біти)
Ключ підпису RSA (512 бітів/1024 біти)
DSA (512 бітів/1024 біти)
DH (512 бітів/1024 біти)
Навіть якщо для параметра [Заборонити ключі/сертиф. з ненад. шифр.] у розділі [Параметри шифрування] установлено значення [Увімк.], можна використовувати алгоритм гешування SHA-1, який застосовується для підписання кореневого сертифіката.

Протокол TLS

Нижче наведено комбінації версії TLS і алгоритму, які можуть застосовуватися.
: придатний для використання     : непридатний для використання
Алгоритм
Версія TLS
TLS 1.3
TLS 1.2
TLS 1.1
TLS 1.0
Алгоритм шифрування
AES-CBC (256 біт)
AES-CBC (128 біт)
AES-GCM (256 біт)
AES-GCM (128 біт)
3DES-CBC
CHACHA20-POLY1305
Алгоритм обміну ключами
RSA
ECDHE
X25519
Алгоритм підпису
RSA
ECDSA
Алгоритм HMAC
SHA1
SHA256
SHA384
9C1X-00R