Підготовка до прийому та друку інтернет-факсів

Налаштуйте інформацію сервера електронної пошти, що використовуватиметься для отримання та друку даних за допомогою технології I-Fax (інтернет-факс). Окрім того, можна налаштувати параметри APOP-автентифікації та шифрування зв’язку.
У цьому розділі описано, як налаштувати параметри за допомогою інтерфейсу віддаленого користувача на комп’ютері. Панель керування не призначена для налаштування параметрів.
Потрібно мати права адміністратора. Для застосування налаштувань необхідно перезавантажити апарат.
Якщо номер порту сервера електронної пошти (сервера POP3) не 110, необхідно змінити налаштування номера порту. Змінення номера порту
Необхідні підготовчі операції
Підключіть комп’ютер, що використовується для налаштування параметрів, до пристрою через мережу.
Підготуйте наведені нижче відомості і тримайте їх під рукою.
Налаштування інформації про сервер електронної пошти (ім’я сервера POP3, ім’я користувача та пароль, що використовуватимуться для автентифікації, параметри шифрування зв’язку)
* Щоб дізнатися більше про налаштування інформації, зверніться до свого постачальника послуг або адміністратора мережі. Залежно від середовища використання можна також ознайомитися з інформацією, зазначеною в програмі електронної пошти на комп’ютері.
1
Авторизуйтеся в інтерфейсі віддаленого користувача в режимі адміністратора системи. Запуск інтерфейсу віддаленого користувача
2
На сторінці порталу інтерфейсу віддаленого користувача клацніть [Settings/Registration]. Сторінка порталу інтерфейсу віддаленого користувача
3
Клацніть [Network Settings] [E-Mail Settings] [Edit].
Відобразиться екран [Edit E-Mail Settings].
4
Введіть основні параметри сервера електронної пошти.
[POP Server]
Введіть ім’я сервера POP3 (ім’я хоста або IP-адресу), використовуючи однобайтові цифри та літери.
Приклад введення: ім’я хоста
pop.example.com
[User Name]
Введіть ім’я користувача, що служить для автентифікації сервера POP3, використовуючи однобайтові цифри та літери.
[Set/Change Password]
Щоб установити пароль, який буде використовуватися при автентифікації сервера POP3, встановіть цей прапорець і введіть пароль, використовуючи однобайтові цифри та літери.
[POP RX]
Установіть цей прапорець.
[POP Interval]
Введіть інтервал автоматичного підключення до сервера POP3 для отримання інтернет-факсів.
Щоб не отримувати інтернет-факси автоматично, введіть [0]. У такому разі потрібно отримувати інтернет-факси в ручному режимі.
5
Налаштуйте параметри APOP-автентифікації та шифрування відповідно до умов експлуатації.
Для використання APOP-автентифікації для шифрування пароля під час автентифікації
Встановіть прапорець [Use APOP Authentication].
Для шифрування зв'язку з сервером POP3
Встановіть прапорець [Use TLS for POP].
6
Клацніть [OK].
Якщо натиснути [Check POP Connection], можна перевірити з’єднання із сервером POP3, використовуючи поточні параметри.
7
Перезавантажте апарат. Перезавантаження апарата
Налаштування будуть застосовані.
9C1X-03C