Налаштування порту принтера (Windows)

Якщо IP-адресу апарата було змінено або в ОС Windows додано принтер, друк із комп’ютера може стати недоступним. У такому разі додайте новий порт за допомогою драйвера принтера.
Крім того, друк із комп’ютера буде неможливим, якщо номер порту в драйвері принтера відрізняється від зазначеного в параметрах апарата. У такому разі змініть параметри драйвера принтера так, щоб вони відповідали параметрам апарата.

Додавання порту

Необхідно мати права адміністратора на кожному комп’ютері.
Необхідні підготовчі операції
Підготуйте інформацію про IP-адресу або ім’я DNS (ім’я хоста) апарата й тримайте її під рукою. Перевірка стану та параметрів мережі
1
Авторизуйтеся на комп’ютері, увійшовши до облікового запису адміністратора.
2
Клацніть [] (Start) [] (Settings) [Пристрої] [Принтери та сканери].
Відобразиться екран [Принтери та сканери].
3
Клацніть драйвер принтера апарата [Manage] [Printer properties].
Відобразиться екран властивостей драйвера принтера.
4
На вкладці [Ports] клацніть [Add Port].
Відобразиться екран [Порти для підключення принтера].
5
Додайте новий порт.
1
Виберіть [Standard TCP/IP Port] та клацніть [New Port].
Відобразиться екран [Майстер додавання стандартного порту принтера TCP/IP].
2
Клацніть [Next].
3
Введіть IP адресу або ім’я DNS (ім’я хоста), а потім натисніть [Next].
Ім’я порту вводиться автоматично, тому за необхідності змініть його.
У разі появи повідомлення [Потрібні додаткові відомості щодо порту]
Виконайте інструкції на екрані. Щоб установити [Device Type], виберіть [Canon Network Printing Device with P9100] в [Standard].
6
Клацніть [Finish].
Новий порт буде доданий, і відобразиться екран [Порти для підключення принтера].
7
Клацніть [Close] [Close].

Змінення типу та номера порту

Якщо налаштування апарата не передбачає використання протоколу LPD або RAW, необхідно змінити тип порту на комп’ютері на такий, протокол якого можна використовувати на апараті.
Якщо номер порту LPD або RAW був змінений, може знадобитися змінити параметри комп’ютера так, щоб вони відповідали параметрам апарата.
* Для портів WSD змінювати тип або номер порту на комп’ютері не потрібно.
Необхідно мати права адміністратора на кожному комп’ютері.
1
Авторизуйтеся на комп’ютері, увійшовши до облікового запису адміністратора.
2
Клацніть [] (Start) [] (Settings) [Пристрої] [Принтери та сканери].
Відобразиться екран [Принтери та сканери].
3
Клацніть драйвер принтера апарата [Manage] [Printer properties].
Відобразиться екран властивостей драйвера принтера.
4
На вкладці [Ports] клацніть [Configure Port].
Відобразиться екран [Configure Port] або екран [Настроювання стандартного монітора порту TCP/IP].
5
Установіть тип і номер порту.
У розділі [Protocol Type] виберіть [Raw] або [LPR].
Якщо вибрано протокол [Raw], змініть номер порту.
Якщо вибрано протокол [LPR], введіть значення «Ip» для [Queue Name].
6
Клацніть [OK] [Close].
Налаштування будуть застосовані.
9C1X-036