Компоненти політики безпеки

Ви можете перевірити компоненти політики безпеки та спосіб їх використання за допомогою інтерфейсу віддаленого користувача на екрані [Confirm Security Policy].
Вміст, встановлений на іншому пристрої або в іншому програмному забезпеченні, застосовується до політики безпеки для апарата. Відповідно, політика безпеки може містити функціональні елементи, недоступні на апараті, проте вони не впливають на параметри або роботу апарата.

[Interface]

[Wireless Connection Policy]
Можна вимкнути безпровідне з’єднання для попередження несанкціонованого доступу.
[Prohibit Use of Direct Connection]
Можна заборонити доступ із мобільних пристроїв. [Параметри прямого підкл.]
[Prohibit Use of Wireless LAN]
Можна заборонити безпровідний доступ через безпровідний маршрутизатор локальної мережі або точку доступу. [Вибір др.або бездр.лок.мер.]
 
[USB Policy]
Можна вимкнути USB-з’єднання для попередження несанкціонованого доступу та крадіжки даних.
[Prohibit Use as USB Device]
Можна заборонити підключення комп’ютера до апарата через USB-порт. [Параметри USB]
[Prohibit Use as USB Storage Device]
Можна заборонити використання USB-накопичувачів в апараті. [Параметри USB]

[Network]

[Communication Operational Policy]
Можна запитувати підпис або підтвердження сертифіката для безпечнішого зв’язку.
[Always Verify Signatures for SMS/WebDAV Server Functions]
Оскільки ця функція недоступна на апараті, вона не застосовується до політики безпеки.
[Always Verify Server Certificate When Using TLS]
Ця функція забезпечує перевірку сертифіката, зокрема спільного імені (CN), під час використання зашифрованого за допомогою TLS зв’язку.
* Вона не застосовується до зв’язку з мережею IEEE 802.1X.
[Prohibit Cleartext Authentication for Server Functions]
Ви можете обмежити перевірку, так щоб вона включала лише безпечні методи. Якщо апарат використовується в якості сервера, автентифікація чистого тексту та функції, що використовують автентифікацію чистого тексту, будуть недоступні. [Спосіб автентиф. для призначеного порту]
* Якщо у вас старіша версія програми керування пристроєм або драйвера, підключення до апарата може бути неможливе. Використовуйте оновлену версію.
[Prohibit Use of SNMPv1]
Ви можете заборонити використання SNMPv1 при отриманні інформації про пристрій із комп’ютера. [Параметри SNMP]
 
[Port Usage Policy]
Ви можете закрити порти, що не використовуються, для попередження втручання ззовні.
[Restrict LPD Port (Port Number: 515)]
Ви можете заборонити друк за допомогою протоколу LPD. [Параметри LPD]
[Restrict RAW Port (Port Number: 9100)]
Ви можете заборонити друк за допомогою протоколу RAW. [Параметри RAW]
[Restrict FTP Port (Port Number: 21)]
Оскільки ця функція недоступна на апараті, вона не застосовується до політики безпеки.
[Restrict WSD Port (Port Number: 3702, 60000)]
Ви можете заборонити використання функцій, що працюють за протоколом WSD. [Параметри WSD]
[Restrict BMLinkS Port (Port Number: 1900)]
Оскільки ця функція недоступна на апараті, вона не застосовується до політики безпеки.
[Restrict IPP Port (Port Number: 631)]
Ви можете вимкнути деякі функції друку, що використовують мобільні програми, та заборонити відповідні операції друку. З’єднання з мобільними пристроями
[Restrict SMB Port (Port Number: 137, 138, 139, 445)]
Оскільки ця функція недоступна на апараті, вона не застосовується до політики безпеки.
[Restrict SMTP Port (Port Number: 25)]
Оскільки ця функція недоступна на апараті, вона не застосовується до політики безпеки.
[Restrict Dedicated Port (Port Number: 9002, 9006, 9007, 9011-9015, 9017-9019, 9022, 9023, 9025, 20317, 47545-47547)]
Ви можете заборонити використання спеціальних портів. [Параметри призначеного порту]
[Restrict Remote Operator's Software Port (Port Number: 5900)]
Оскільки ця функція недоступна на апараті, вона не застосовується до політики безпеки.
[Restrict SIP (IP Fax) Port (Port Number: 5004, 5005, 5060, 5061, 49152)]
Оскільки ця функція недоступна на апараті, вона не застосовується до політики безпеки.
[Restrict mDNS Port (Port Number: 5353)]
Ви можете вимкнути параметри mDNS (IPv4/IPv6) та деякі функції друку, що використовують мобільну програму. Це призведе до вимкнення функції виявлення мережі та скасування автоматичних налаштувань, що передбачають використання mDNS, і відповідних операцій друку.
[Параметри mDNS]
З’єднання з мобільними пристроями
[Restrict SLP Port (Port Number: 427)]
Ви можете вимкнути відповідь на виявлення в розділі параметрів виявлення шляхом багатоадресного розсилання, а також деактивувати налаштування виявлення мережі та автоматичні налаштування, що передбачають використання SLP. Налаштування зв’язку за протоколом SLP
[Restrict SNMP Port (Port Number: 161)]
Ви можете заборонити застосування функцій, що використовують протокол SNMP. У такому разі апарат не зможе отримувати відомості про пристрій із комп’ютера, що використовує SNMP, і налаштовувати відповідні параметри.
[Параметри SNMP]

[Authentication]

[Authentication Operational Policy]
Оскільки ця функція недоступна на апараті, вона не застосовується до політики безпеки.
[Password Operational Policy]
Оскільки ця функція недоступна на апараті, вона не застосовується до політики безпеки.
[Password Settings Policy]
Оскільки ця функція недоступна на апараті, вона не застосовується до політики безпеки.
[Lockout Policy]
Ви можете заборонити вхід у систему протягом певного часу в разі неправильного введення пароля задану кількість разів.
[Enable Lockout]
Ввімкнення блокування. Задайте окремо граничне значення блокування та період блокування на апараті. [Параметри блокування]

[Key/Certificate]

Не допускаючи слабкого шифрування й шифруючи паролі та ключі на певному обладнанні, ви можете захистити конфіденційні дані.
[Prohibit Use of Weak Encryption]
Ви можете заборонити використання слабкого шифрування. [Параметри шифрування]
[Prohibit Use of Key/Certificate with Weak Encryption]
Ви можете заборонити використання ключів та сертифікатів зі слабким шифруванням.
 
[Use TPM to Store Password and Key]
Оскільки ця функція недоступна на апараті, вона не застосовується до політики безпеки.

[Log]

Оскільки ця функція недоступна на апараті, вона не застосовується до політики безпеки.

[Job]

[Printing Policy]
Оскільки ця функція недоступна на апараті, вона не застосовується до політики безпеки.
[Sending/Receiving Policy]
Оскільки ця функція недоступна на апараті, вона не застосовується до політики безпеки.
[Allow Sending Only to Registered Addresses]
[Force Confirmation of Fax Number]
[Prohibit Auto Forwarding]

[Storage]

Оскільки ця функція недоступна на апараті, вона не застосовується до політики безпеки.
9C1X-05S