Текст або зображення розмиті

Усуньте неполадки, виконавши наведені нижче перевірки.

Крок 1. Перевірка паперу

Чи використовується правильний папір?
Перевірте, чи папір в апараті придатний до використання, і за потреби замініть його на папір із належними характеристиками.
Придатний для використання папір
Завантаження паперу
Чи папір вкривається фарбою згідно з типом паперу або середовищем використання?
Щоб вирішити цю проблему, спробуйте встановити для параметра [Виправити розмите зобр.] значення [Режим 1]. Якщо цей режим не допомагає, установіть для параметра значення [Режим 2], [Режим 3], а потім [Режим 4] у вказаній послідовності.
Екран [Головний] на панелі керування [Меню]   [Налаштування/Технічне обслуговування]    [Регулювання якості зображення]    [Спеціальна обробка]    [Виправити розмите зобр.]   виберіть режим  
Вибір цього значення може призвести до зменшення насиченості друку або сповільнення друку. Він також може зменшувати чіткість контурів або робити їх трохи грубшими.

Крок 2. Перевірка середовища використання апарата

Чи використовується апарат у середовищі, де можливі різкі перепади температури?
Через різкі зміни температури може утворюватися конденсат, що здатен призводити до друку тьмяного або розмитого зображення. Ймовірно, цю проблему вдасться вирішити, якщо встановити для параметра [Усунення конденсату] значення [Увімк.].
Екран [Головний] на панелі керування [Меню]    [Налаштування/Технічне обслуговування]    [Обслуговування]    [Усунення конденсату]    [Увімк.]  
* Під час видалення конденсату замість нормальної роздруківки може виводитися пустий аркуш паперу. Якщо для цього параметра встановити значення [Увімк.], можна вказати, чи потрібно обмежити друк.
* Якщо вибрано значення [Увімк.], щоб протягом тривалого часу видаляти конденсат, апарат має залишатися ввімкненим. Параметр часу автоматичного завершення роботи в такому разі не працює.
Чи використовується апарат у середовищі з низькою вологістю?
Можна вирішити проблему, установивши для параметра [Режим низької вологості] значення [Режим 1]. Якщо це не дає результату, вкажіть [Режим 2].
Екран [Головний] на панелі керування [Меню]    [Налаштування/Технічне обслуговування]    [Регулювання якості зображення]    [Спеціальна обробка]    [Режим низької вологості]    [Режим 1] або [Режим 2]  
* Якщо вибрати це значення, у вологому середовищі може знизитися насиченість або яскравість друку.
9C1X-08W