วิธีใช้งานแผงควบคุม (รุ่นแผงสัมผัส)

แผงควบคุมใช้หน้าจอสัมผัส ใช้นิ้วแตะปุ่มและรายการต่างๆ ที่แสดงขึ้นบนหน้าจอโดยตรงเพื่อใช้งาน
เพื่อป้องกันการใช้งานโดยไม่ได้ตั้งใจหรือป้องกันความเสียหายต่อแผงควบคุม ให้หลีกเลี่ยงสิ่งต่อไปนี้:
การใช้นิ้วกดแรงเกินไป
การกดด้วยวัตถุที่มีปลายแหลมคม เช่น เล็บมือ ปากกาลูกลื่น หรือดินสอ
การใช้งานในขณะที่มือเปียกหรือสกปรก
การใช้งานด้วยวัตถุบนจอแสดงผล

การใช้งานหน้าจอสัมผัสขั้นพื้นฐาน (การแตะ การตวัดนิ้ว และการลาก)

การแตะ
ใช้ปลายนิ้วแตะที่หน้าจอเบาๆ แล้วเอานิ้วออกอย่างรวดเร็ว ทำแบบนี้เมื่อเลือกรายการและสั่งให้ดำเนินการ
ใน คู่มือการใช้งาน, "กด" และ "เลือก" โปรดดูการใช้งานด้วยการแตะ
การตวัดนิ้ว
ใช้ปลายนิ้วแตะที่หน้าจอแล้วตวัดนิ้ว หน้าจอจะเลื่อนที่ไปตามทิศทางที่คุณตวัดนิ้ว ตัวอย่างเช่น หน้าจอ [Home] จะย้ายไปที่แท็บตามทิศทางที่คุณตวัดนิ้ว
การลาก
ลากนิ้วมือของคุณในขณะที่สัมผัสกับหน้าจอ แล้วปล่อยนิ้วในตำแหน่งที่ต้องการ คุณสามารถเลื่อนรายการและเลื่อนพื้นที่ที่คุณสัมผัสไปยังตำแหน่งที่ต้องการ

การเลือกแท็บและรายการ

เมื่อคุณแตะที่แท็บ หน้าจอของแท็บที่เลือกไว้จะแสดงขึ้นมา
เมื่อคุณแตะที่ชื่อรายการหรือปุ่ม จะสามารถเลือกรายการนั้นได้ หน้าจอที่เลือกจะแสดงขึ้น หรือฟังก์ชันที่เลือกไว้จะทำงาน
วิธียกเลิกการเลือก
ให้ลากปลายนิ้วที่แตะบนหน้าจอออกจากรายการหรือปุ่มที่เลือกไว้ แล้วปล่อย
วิธีกลับไปที่หน้าจอก่อนหน้า
แตะ []

การเลื่อนหน้าจอ

เมื่อแถบเลื่อนปรากฏขึ้นบนหน้าจอ แสดงว่ามีรายการหรือข้อมูลที่ไม่สามารถแสดงได้ครบถ้วนในหน้าจอนั้น ให้ตวัดนิ้วหรือลากเพื่อเลื่อนหน้าจอไปในทิศทางที่คุณเลื่อนปลายนิ้ว
ปล่อยนิ้วออกจากหน้าจอ และในเวลาไม่กี่วินาที แถบเลื่อนจะหายไป สัมผัสหน้าจอเพื่อแสดงแถบเลื่อนอีกครั้ง

ตั้งค่าโดยใช้ปุ่ม [+] และ [-] หรือแถบเลื่อน

แตะปุ่ม [+] และ [-] เพื่อปรับค่า เมื่อแถบเลื่อนแสดงขึ้นมาตามที่แสดงด้านล่าง คุณสามารถลากแถบเลื่อนไปทางซ้ายหรือขวาเพื่อปรับค่า
9C1Y-02A