การเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าเริ่มต้น (รุ่นแผงสัมผัส)

คุณสามารถเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าเริ่มต้นสำหรับฟังก์ชันการพิมพ์สื่อข้อมูลหน่วยความจำที่เรียกใช้โดยใช้แผงควบคุม
คุณยังสามารถรีเซ็ตการตั้งค่าให้เป็นการตั้งค่าที่ตั้งไว้ที่นี่โดยกด [รีเซ็ต] บนหน้าจอการตั้งค่าการพิมพ์
ส่วนนี้จะอธิบายวิธีกำหนดการตั้งค่าโดยใช้แผงควบคุม
คุณยังสามารถกำหนดการตั้งค่าโดยใช้ UI ระยะไกลจากคอมพิวเตอร์ได้อีกด้วย การจัดการเครื่องจากคอมพิวเตอร์ (UI ระยะไกล)
1
ในแผงควบคุม ให้กด [เมนู] ในหน้าจอ [Home] หน้าจอ [Home]
2
กด [การตั้งค่าฟังก์ชัน]  [เข้าถึงไฟล์]  [การตั้งค่าธรรมดา]  [การตั้งค่าการเข้าถึงไฟล์ที่จัดเก็บไว้]  [เปลี่ยนการตั้งค่าเริ่มต้น (พิมพ์สื่อบันทึกหน่วยความจำ)]
3
เลือกรายการการตั้งค่าที่จะเปลี่ยนแปลง และเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าเริ่มต้น
สำหรับรายละเอียดเกี่ยวกับรายการการตั้งค่า ให้ดูในส่วนต่อไปนี้:
[เปลี่ยนการตั้งค่าเริ่มต้น (พิมพ์สื่อบันทึกหน่วยความจำ)]
4
กด [นำไปใช้]
การตั้งค่าเริ่มต้นจะถูกเปลี่ยนแปลง
การคืนค่าการตั้งค่าเริ่มต้นให้เป็นการตั้งค่าจากโรงงาน
บนหน้าจอในขั้นตอนที่ 3 ให้กด [เริ่มต้น] [ใช่]
9C1Y-036