หน้าจอ [Home]

หน้าจอนี้จะแสดงขึ้นมาเมื่อคุณกด [] บนแผงควบคุม

[Home] หน้าจอของ รุ่นแผงสัมผัส


สถานะของเครื่องและข้อมูลการเข้าสู่ระบบจะแสดงอยู่ตลอดเวลาที่ด้านบนและด้านล่างของหน้าจอเพื่อการมองเห็นและการดำเนินงานที่รวดเร็วตามที่ต้องการ
ฟังก์ชันและปุ่มการตั้งค่าต่างๆ จะแสดงบนแท็บที่แยกจากกันตรงกลางของหน้าจอ เลือกแท็บหรือตวัดนิ้วบนหน้าจอไปทางซ้ายหรือขวาเพื่อเปลี่ยนแปลงฟังก์ชันและปุ่มการตั้งค่าต่างๆ ที่แสดง กดปุ่มเหล่านี้เพื่อใช้ฟังก์ชันและเปลี่ยนแปลงการตั้งค่า
คุณสามารถจัดเรียงปุ่มและเปลี่ยนชื่อแท็บได้ การจัดเรียงปุ่มและการเปลี่ยนชื่อแท็บ (UI ระยะไกล) (รุ่นแผงสัมผัส)
* ตามค่าเริ่มต้น แท็บ [ทั่วไป] ถึงแท็บ [กำหนดเอง 6] จะแสดงขึ้นมา

สถานะของเครื่องและข้อมูลการเข้าสู่ระบบ

[]
แสดงปริมาณผงหมึกที่เหลืออยู่ในตลับผงหมึก
[ตรวจสอบตัวนับ]
คุณสามารถตรวจสอบจำนวนหน้าทั้งหมดที่พิมพ์ การตรวจสอบจำนวนหน้าที่พิมพ์ (ตรวจสอบตัวนับ)
[ออกจากระบบ]
ข้อความนี้จะปรากฏขึ้นเมื่อผู้ใช้เข้าสู่ระบบ กดข้อความนี้เพื่อออกจากระบบหลังจากที่ดำเนินงานกับเครื่องเสร็จสมบูรณ์การลงชื่อเข้าสู่เครื่อง
[]
แสดงชื่อผู้ใช้หรือ ID แผนกที่เข้าสู่ระบบ
[] / []
เมื่อเชื่อมต่อกับ LAN แบบผ่านสาย, [] จะแสดงขึ้นมา เมื่อเชื่อมต่อกับ LAN แบบไร้สาย, [] จะแสดงขึ้นมา
ให้กดไอคอนนี้เพื่อสลับระหว่างการใช้ LAN แบบผ่านสายและ LAN แบบไร้สายเพื่อเชื่อมต่อเครื่องกับเครือข่าย การเลือก LAN แบบมีสายหรือไร้สาย
[Status Monitor]
คุณสามารถตรวจสอบข้อมูลของเครื่อง การใช้งานและรายการบันทึก การตั้งค่าเครือข่าย และข้อมูลข้อผิดพลาด หน้าจอ [Status Monitor]

ฟังก์ชันและปุ่มการตั้งค่าต่างๆ

 
 
[พิมพ์สื่อบันทึก หน่วยความจำ]
พิมพ์ไฟล์ต่างๆ จากอุปกรณ์หน่วยความจำ USB การพิมพ์จากอุปกรณ์หน่วยความจำ USB (การพิมพ์สื่อข้อมูลหน่วยความจำ) (รุ่นแผงสัมผัส)
 
 
 
[การพิมพ์แบบ ปลอดภัย]
พิมพ์ข้อมูลที่บันทึกไว้ชั่วคราวในหน่วยความจำของเครื่อง การพิมพ์เอกสารที่รักษาความปลอดภัยด้วย PIN (การพิมพ์แบบปลอดภัย)
 
 
 
[เมนู]
กำหนดการตั้งค่าต่างๆ ของเครื่อง รายการเมนูการตั้งค่า
 
 
 
[การตั้งค่ากระดาษ]
กำหนดขนาดกระดาษและประเภทเพื่อใช้งาน และลงทะเบียนกระดาษที่ใช้บ่อย การระบุขนาดและประเภทกระดาษ
 
 
 
[พอร์ทัล อุปกรณ์เคลื่อนที่]
เชื่อมต่ออุปกรณ์เคลื่อนที่กับเครื่อง การเชื่อมต่ออุปกรณ์เคลื่อนที่กับเครื่อง
 
 
 
[การตั้งค่าหน้าจอ Home]
เพิ่มปุ่มทางลัดลงในหน้าจอ [Home] และจัดเรียงปุ่ม การจัดเรียงปุ่ม (รุ่นแผงสัมผัส)
 
 
 
[อัพเดตเฟิร์มแวร์]
อัปเดตเฟิร์มแวร์ผ่านอินเทอร์เน็ต การอัปเดตเฟิร์มแวร์ (รุ่นแผงสัมผัส)
 
 
 
[การตั้งค่า LAN ไร้สาย]
เชื่อมต่อคอมพิวเตอร์กับเครื่องผ่านเราเตอร์ LAN แบบไร้สาย (จุดเข้าใช้งาน) การเชื่อมต่อกับ LAN แบบไร้สายโดยการค้นหาเราเตอร์ (วิธีการตั้งค่าจุดเข้าใช้งาน)
 
 
 
[uniFLOW Online Setup]
ติดตั้งแอปพลิเคชันสำหรับ uniFLOW Online และ uniFLOW Online Express
สำหรับรายละเอียดเกี่ยวกับ uniFLOW Online และ uniFLOW Online Express โปรดดูที่เว็บไซต์ของ Canon
https://global.canon/ 
 
นอกจากปุ่มฟังก์ชันและการตั้งค่าด้านบนแล้ว หน้าจอนี้ยังแสดงปุ่มแอปพลิเคชันไลบรารีอีกด้วย
แอปพลิเคชันไลบรารีจะช่วยให้คุณสามารถดำเนินงานต่างๆ ด้วยการสัมผัสเพียงครั้งเดียว
เมื่อต้องการใช้ฟังก์ชันนี้ คุณต้องคลิก [Application Library] บนหน้าพอร์ทัลของ UI ระยะไกล และกำหนดค่าแอปพลิเคชัน หน้าพอร์ทัลของ UI ระยะไกล
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดูที่คู่มือของแอปพลิเคชันไลบรารีที่เว็บไซต์คู่มือออนไลน์
https://oip.manual.canon/

[Home] หน้าจอของ รุ่น LCD ขาวดำ

สถานะของเครื่องจะแสดงขึ้นที่ด้านบนและด้านล่างของหน้าจอเพื่อการมองเห็นและการดำเนินงานที่รวดเร็วตามที่ต้องการ

สถานะของเครื่อง

[]
เมื่อเชื่อมต่อกับ LAN แบบไร้สาย, [] จะแสดงขึ้นมา
[]
แสดงปริมาณผงหมึกที่เหลืออยู่ในตลับผงหมึก

ฟังก์ชันและปุ่มการตั้งค่าต่างๆ

[เมนู]
กำหนดการตั้งค่าต่างๆ ของเครื่อง รายการเมนูการตั้งค่า
[การตั้งค่ากระดาษ]
กำหนดขนาดกระดาษและประเภทเพื่อใช้งาน และลงทะเบียนกระดาษที่ใช้บ่อย การระบุขนาดและประเภทกระดาษ
[การพิมพ์แบบปลอดภัย]
พิมพ์ข้อมูลที่บันทึกไว้ชั่วคราวในหน่วยความจำของเครื่อง การพิมพ์เอกสารที่รักษาความปลอดภัยด้วย PIN (การพิมพ์แบบปลอดภัย)
[พอร์ทัลอุปกรณ์เคลื่อนที่]
เชื่อมต่ออุปกรณ์เคลื่อนที่กับเครื่อง การเชื่อมต่ออุปกรณ์เคลื่อนที่กับเครื่อง
[ลำดับการแสดง (Home)]
คุณสามารถเปลี่ยนแปลงลำดับการแสดงผลของรายการบนหน้าจอ [Home] การเปลี่ยนลำดับการแสดงรายการ (รุ่น LCD ขาวดำ)
[การตั้งค่า LAN ไร้สาย]
เชื่อมต่อคอมพิวเตอร์กับเครื่องผ่านเราเตอร์ LAN แบบไร้สาย (จุดเข้าใช้งาน) การเชื่อมต่อกับ LAN แบบไร้สายโดยการค้นหาเราเตอร์ (วิธีการตั้งค่าจุดเข้าใช้งาน)
[อัพเดตเฟิร์มแวร์]
อัปเดตเฟิร์มแวร์ผ่านอินเทอร์เน็ต การอัปเดตเฟิร์มแวร์ (รุ่น LCD ขาวดำ)
9C1Y-028