การวางแนวสำหรับการใส่กระดาษที่มีโลโก้

เมื่อใส่กระดาษที่มีโลโก้ ให้คำนึงถึงการวางแนวและด้านที่หงายขึ้น
ตามค่าเริ่มต้น การวางแนวกระดาษที่จะใส่และด้านที่จะพิมพ์จะแตกต่างกันไป ขึ้นอยู่กับว่าคุณต้องการพิมพ์ด้านเดียวหรือทั้งสองด้าน
สำหรับขั้นตอนทั่วไปในการใส่กระดาษ โปรดดูที่ส่วนต่อไปนี้:
การใส่กระดาษในถาดใส่กระดาษ
การใส่กระดาษเข้าไปในถาดอเนกประสงค์
คุณสามารถกำหนดการตั้งค่าเพื่อให้การวางแนวกระดาษที่จะใส่และด้านที่จะพิมพ์ไม่เปลี่ยนแปลง ขึ้นอยู่กับว่าคุณต้องการพิมพ์ด้านเดียวหรือทั้งสองด้าน เมื่อกำหนดค่านี้แล้ว ให้ใส่กระดาษโดยใช้วิธีการพิมพ์ทั้ง 2 ด้าน [สลับวิธีการป้อนกระดาษ]

การพิมพ์บนกระดาษด้านเดียวที่มีโลโก้

กระดาษที่มีโลโก้ในการวางแนวในแนวตั้ง
การใส่กระดาษที่มีโลโก้ลงในถาดใส่กระดาษ
ใส่กระดาษโดยหันด้านที่มีโลโก้ (ด้านที่จะพิมพ์) คว่ำลง
 
การใส่กระดาษที่มีโลโก้ลงในถาดอเนกประสงค์
ใส่กระดาษโดยหันด้านที่มีโลโก้ (ด้านที่จะพิมพ์) หงายขึ้น
กระดาษที่มีโลโก้ในการวางแนวในแนวนอน
การใส่กระดาษที่มีโลโก้ลงในถาดใส่กระดาษ
ใส่กระดาษโดยหันด้านที่มีโลโก้ (ด้านที่จะพิมพ์) คว่ำลง
 
การใส่กระดาษที่มีโลโก้ลงในถาดอเนกประสงค์
ใส่กระดาษโดยหันด้านที่มีโลโก้ (ด้านที่จะพิมพ์) หงายขึ้น

การพิมพ์บนกระดาษทั้งสองด้านที่มีโลโก้

กระดาษที่มีโลโก้ในการวางแนวในแนวตั้ง
การใส่กระดาษที่มีโลโก้ลงในถาดใส่กระดาษ
ใส่กระดาษโดยหันด้านที่มีโลโก้ (ด้านที่จะพิมพ์ครั้งแรก) หงายขึ้น
 
การใส่กระดาษที่มีโลโก้ลงในถาดอเนกประสงค์
ใส่กระดาษโดยหันด้านที่มีโลโก้ (ด้านที่จะพิมพ์ครั้งแรก) คว่ำลง
กระดาษที่มีโลโก้ในการวางแนวในแนวนอน
การใส่กระดาษที่มีโลโก้ลงในถาดใส่กระดาษ
ใส่กระดาษโดยหันด้านที่มีโลโก้ (ด้านที่จะพิมพ์ครั้งแรก) หงายขึ้น
 
การใส่กระดาษที่มีโลโก้ลงในถาดอเนกประสงค์
ใส่กระดาษโดยหันด้านที่มีโลโก้ (ด้านที่จะพิมพ์ครั้งแรก) คว่ำลง
9C1Y-02U