กระดาษที่สามารถใช้ได้

ขนาดและชนิดของกระดาษที่ใช้สามารถใช้ได้กับเครื่องแสดงอยู่ด้านล่าง
ต้องใช้ความระมัดระวังเมื่อจัดการและจัดเก็บกระดาษ ข้อควรระวังเมื่อจัดการกับกระดาษ

ขนาดกระดาษที่สามารถใช้ได้

: ใช้ได้     : ใช้ไม่ได้
ขนาดกระดาษ
ถาดใส่กระดาษ 1
ถาดใส่กระดาษ 2*1
ถาดอเนกประสงค์
การพิมพ์แบบ 2 ด้านอัตโนมัติ*2
A4*3*4
B5
A5*5
A6
Legal (LGL)*3
Letter (LTR)*3*4
Statement (STMT)
Executive (EXEC)
Oficio*3
Oficio (บราซิล)*3
Oficio (เม็กซิโก)*3
Letter (รัฐบาล)*3
Legal (รัฐบาล)*3
Foolscap/Folio*3
Foolscap (ออสเตรเลีย)*3
Legal (อินเดีย)*3
3X5 นิ้ว
Envelope No.10 (COM10)
Envelope Monarch
Envelope C5
Envelope DL
ขนาดกระดาษแบบกำหนดเอง
*6
*6
*7
*8
*1 Cassette Feeding Module-AH ที่เป็นอุปกรณ์เสริม
*2 พิมพ์ทั้งสองด้านอัตโนมัติโดยไม่ต้องใส่กระดาษซ้ำ
*3 ทำให้สามารถพิมพ์ I-Fax ที่ได้รับ
*4 ทำให้สามารถพิมพ์รายงานและรายการ
*5 ทำให้สามารถใส่กระดาษในแนวตั้งหรือแนวนอน
*6 คุณสามารถใช้ขนาดกระดาษแบบกำหนดเองตั้งแต่ 105.0 มม. x 148.0 มม. ถึง 216.0 มม. x 355.6 มม..
*7 คุณสามารถใช้ขนาดกระดาษแบบกำหนดเองตั้งแต่ 76.2 มม. x 127.0 มม. ถึง 216.0 มม. x 355.6 มม..
*8 คุณสามารถใช้ขนาดกระดาษแบบกำหนดเองตั้งแต่ 210.0 มม. x 279.4 มม. ถึง 216.0 มม. x 355.6 มม..

ชนิดกระดาษที่สามารถใช้ได้

คุณสามารถใช้กระดาษที่ไม่มีคลอรีน
: ใช้ได้     : ใช้ไม่ได้
ชนิดกระดาษ
น้ำหนักกระดาษ
ถาดใส่กระดาษ 1
ถาดใส่กระดาษ 2*1
ถาดอเนกประสงค์
การพิมพ์แบบ 2 ด้านอัตโนมัติ*2
บาง 1*3
60 กรัม/เมตร²
ธรรมดา 1*3*4
61 กรัม/เมตร² ถึง 74 กรัม/เมตร²
ธรรมดา 2*3*4
75 กรัม/เมตร² ถึง 89 กรัม/เมตร²
ธรรมดา 3*4
90 กรัม/เมตร² ถึง 105 กรัม/เมตร²
หนา 1
106 กรัม/เมตร² ถึง 120 กรัม/เมตร²
หนา 2
121 กรัม/เมตร² ถึง 149 กรัม/เมตร²
หนา 3
150 กรัม/เมตร² ถึง 199 กรัม/เมตร²
รีไซเคิล 1*3*4
61 กรัม/เมตร² ถึง 74 กรัม/เมตร²
รีไซเคิล 2*3*4
75 กรัม/เมตร² ถึง 89 กรัม/เมตร²
ฉลาก
สี*3*4
61 กรัม/เมตร² ถึง 74 กรัม/เมตร²
หัวจดหมาย 1
61 กรัม/เมตร² ถึง 74 กรัม/เมตร²
หัวจดหมาย 2
75 กรัม/เมตร² ถึง 89 กรัม/เมตร²
หัวจดหมาย 3
90 กรัม/เมตร² ถึง 105 กรัม/เมตร²
หัวจดหมาย 4
106 กรัม/เมตร² ถึง 120 กรัม/เมตร²
หัวจดหมาย 5
121 กรัม/เมตร² ถึง 149 กรัม/เมตร²
หัวจดหมาย 6
150 กรัม/เมตร² ถึง 199 กรัม/เมตร²
ปอนด์ 1
60 กรัม/เมตร² ถึง 74 กรัม/เมตร²
ปอนด์ 2
75 กรัม/เมตร² ถึง 104 กรัม/เมตร²
ปอนด์ 3
105 กรัม/เมตร² ถึง 120 กรัม/เมตร²
ซองจดหมาย*5
*1 Cassette Feeding Module-AH ที่เป็นอุปกรณ์เสริม
*2 พิมพ์ทั้งสองด้านอัตโนมัติโดยไม่ต้องใส่กระดาษซ้ำ
*3 ทำให้สามารถพิมพ์ I-Fax ที่ได้รับ
*4 ทำให้สามารถพิมพ์รายงานและรายการ
*5 เมื่อคุณระบุขนาดแบบกำหนดเอง [ซอง 1] และ [ซอง 2] จะแสดงขึ้นสำหรับชนิดกระดาษ หากคุณไม่สามารถพิมพ์ได้อย่างเหมาะสมด้วย [ซอง 1] เช่น เนื่องจากผงหมึกหลุดออก ให้ลองใช้ [ซอง 2]

กระดาษที่ไม่สามารถใช้ได้

ก่อนพิมพ์ ให้ตรวจสอบว่ากระดาษที่จะใช้เหมาะสมหรือไม่ ห้ามใช้กระดาษชนิดต่อไปนี้ เนื่องจากอาจทำให้กระดาษติดหรือพิมพ์ผิดพลาดได้:
กระดาษย่น ยับ งอ ฉีกขาด หรือชื้น*1
กระดาษเส้นใยบางๆ กระดาษที่บางมาก กระดาษหยาบ กระดาษมันเงา
กระดาษที่มีกาวหรือสารยึดติดอื่นๆ ที่ติดอยู่บนกระดาษ หรือกระดาษสติ๊กเกอร์ที่ด้านหลังลอกออกได้ง่าย
กระดาษที่พิมพ์ด้วยเครื่องพิมพ์ถ่ายโอนความร้อนผ่านผ้าหมึก ด้านหลังของกระดาษที่พิมพ์ด้วยเครื่องพิมพ์ถ่ายโอนความร้อนผ่านผ้าหมึก
*1 การพิมพ์บนกระดาษที่ชื้นอาจทำให้มีไอน้ำออกมาจากบริเวณทางออกของงานพิพม์ หรือมีหยดน้ำเกาะติดกับบริเวณทางออก แต่ไม่ได้บ่งชี้ว่ามีการทำงานผิดปกติ เนื่องจากน้ำในกระดาษระเหยเนื่องจากความร้อนที่เกิดขึ้นเมื่อผงหมึกจับกับกระดาษ เหตุการณ์เช่นนี้มักจะเกิดขึ้นเมื่ออุณหภูมิห้องต่ำ
9C1Y-00H