สภาพแวดล้อมที่รองรับ

สภาพแวดล้อมในการทำงาน

สภาพแวดล้อมในการทำงานของ AirPrint
สภาพแวดล้อมในการทำงานของ UI ระยะไกล*1
Windows
Microsoft Edge
Google Chrome
macOS
Safari 11
Google Chrome
Android
Google Chrome
UC Browser
iOS
Safari 11
UC Browser
*1 คุณต้องตั้งค่าเว็บเบราว์เซอร์ของคุณเพื่อเปิดใช้งานคุกกี้และใช้ JavaScript

ซอฟต์แวร์และเซิร์ฟเวอร์ที่รองรับ

ซอฟต์แวร์เซิร์ฟเวอร์การรับ I-Fax
Microsoft Exchange Server 2013
Microsoft Exchange Server 2016
Microsoft Exchange Server 2019
Lotus Domino R7.0
Qpopper 4.1.0
9C1Y-00W