มาตรการต่างๆ เพื่อป้องกันการเข้าถึงโดยไม่ได้รับอนุญาต

จะต้องอ่านข้อมูลในส่วนนี้ก่อนใช้งานเครื่องในสภาพแวดล้อมเครือข่าย
เครื่องพิมพ์และเครื่องพิมพ์มัลติฟังก์ชันสามารถให้บริการฟังก์ชันที่เป็นประโยชน์ที่หลากหลายเมื่อเชื่อมต่อกับเครือข่าย แต่อย่างไรก็ตาม เนื่องจากการเชื่อมต่อกับเครือข่ายทำให้เกิดความเสี่ยงต่อการเข้าถึงโดยไม่ได้รับอนุญาตและการดักจับข้อมูลผ่านเครือข่าย ดังนั้นมาตรการป้องกันความเสี่ยงด้านความปลอดภัยจึงเป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่ง
ส่วนนี้จะยกตัวอย่างของมาตรการป้องกันการเข้าถึงโดยไม่ได้รับอนุญาตที่คุณสามารถนำมาใช้เมื่อใช้งานเครื่องในสภาพแวดล้อมเครือข่าย
ยังมีมาตรการอื่นๆ ในการป้องกันความเสี่ยงด้านความปลอดภัยที่คุณสามารถนำมาใช้กับเครื่อง เช่น การจำกัดการสื่อสารด้วยไฟร์วอลล์และการใช้การสื่อสารที่เข้ารหัสด้วย TLS เพื่อป้องกันการดักจับข้อมูลและการรั่วไหลของข้อมูล ใช้มาตรการที่จำเป็นตามสภาพแวดล้อมการใช้งานของคุณ ความปลอดภัย

การใช้ที่อยู่ IP ส่วนตัว

ที่อยู่ IP มีอยู่สองชนิดคือ: ที่อยู่ IP ส่วนกลางซึ่งใช้สำหรับเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ต และที่อยู่ IP ส่วนตัวซึ่งใช้ในเครือข่ายท้องถิ่นเช่น LAN ของบริษัท
หากกำหนดที่อยู่ IP ส่วนกลางให้กับเครื่อง ผู้ใช้จะสามารถเข้าถึงเครื่องผ่านอินเทอร์เน็ต ดังนั้นความเสี่ยงที่จะเกิดการรั่วไหลของข้อมูลเนื่องจากการเข้าถึงโดยไม่ได้รับอนุญาตจากเครือข่ายภายนอกก็จะเพิ่มขึ้น
ในทางกลับกัน หากกำหนดที่อยู่ IP ส่วนตัวให้กับเครื่อง การเข้าถึงเครื่องจะถูกจำกัดสำหรับผู้ใช้ที่ไว้สำหรับผู้ใช้บนเครือข่ายท้องถิ่นเท่านั้น จึงเป็นการลดความเสี่ยงของการเข้าถึงโดยไม่ได้รับอนุญาตเมื่อเปรียบเทียบกับการกำหนดที่อยู่ IP ส่วนกลาง
โดยทั่วไป ให้กำหนดที่อยู่ IP ส่วนตัวให้กับเครื่อง
ใช้ที่อยู่ IP ส่วนตัวช่วงใดช่วงหนึ่งต่อไปนี้
ช่วงสำหรับที่อยู่ IP ส่วนตัว
จาก 10.0.0.0 ถึง 10.255.255.255
จาก 172.16.0.0 ถึง 172.31.255.255
จาก 192.168.0.0 ถึง 192.168.255.255
สำหรับรายละเอียดเกี่ยวกับวิธีกำหนดและยืนยันที่อยู่ IP ให้ดูที่ส่วนต่อไปนี้:
การตั้งค่าที่อยู่ IPv4
การตั้งค่าที่อยู่ IPv6
 
หากคุณต้องการกำหนดที่อยู่ IP ส่วนกลางให้กับเครื่อง คุณสามารถสร้างสภาพแวดล้อมเพื่อป้องกันการเข้าถึงจากภายนอก เช่น โดยใช้ไฟร์วอลล์ เพื่อลดความเสี่ยงของการเข้าถึงโดยไม่ได้รับอนุญาต ติดต่อผู้ดูแลระบบเครือข่ายของคุณเกี่ยวกับวิธีการใช้การรักษาความปลอดภัยเครือข่าย

การใช้ PIN เพื่อปกป้องข้อมูล

ด้วยการตั้งค่า PIN เพื่อปกป้องข้อมูลที่จัดเก็บไว้ในเครื่อง คุณสามารถลดความเสี่ยงของการรั่วไหลของข้อมูลหรือการใช้งานโดยไม่ได้รับอนุญาต หากบุคคลภายนอกที่ประสงค์ร้ายพยายามเข้าถึงโดยไม่ได้รับอนุญาต
คุณสามารถตั้ง PIN ให้กับฟังก์ชันที่ระบุด้านล่าง เฉพาะผู้ใช้ที่ทราบ PIN เท่านั้นที่สามารถใช้ฟังก์ชันเหล่านี้ และเข้าถึงข้อมูลบนเครื่องได้
UI ระยะไกล
คุณสามารถกำหนดให้ผู้ใช้ใส่ PIN สำหรับการเข้าถึง UI ระยะไกลเมื่อจะใช้ UI ระยะไกล
การตั้งค่า PIN เพื่อใช้ UI ระยะไกล
ID ของผู้จัดการระบบ
คุณสามารถกำหนดให้ผู้ใช้ใส่ ID ของผู้จัดการระบบและ PIN ของผู้จัดการระบบเมื่อจะทำการเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าที่สำคัญใดๆ
การตั้งค่า ID และ PIN ของแผนกสำหรับผู้ดูแลระบบ

ข้อควรระวังเมื่อใช้ UI ระยะไกล

อย่าเข้าถึงเว็บไซต์อื่นๆ เมื่อใช้ UI ระยะไกล
หลังจากใช้ UI ระยะไกลแล้ว อย่าลืมออกจากระบบและปิดเบราว์เซอร์ของคุณ
9C1Y-006