[การตั้งค่าการรับรองความถูกต้อง/รหัสผ่าน]

ระบุการตั้งค่าสำหรับฟังก์ชันการรับรองความถูกต้องของเครื่อง
* ค่าในข้อความสีแดงตัวหนาเป็นการตั้งค่าเริ่มต้นสำหรับแต่ละรายการ

[การตั้งค่าฟังก์ชันการรับรองความถูกต้อง]

[เมนู] [การตั้งค่าการจัดการ] [การตั้งค่าความปลอดภัย] [การตั้งค่าการรับรองความถูกต้อง/รหัสผ่าน]
ระบุการตั้งค่าสำหรับความปลอดภัยขั้นสูงโดยใช้ฟังก์ชันการรับรองความถูกต้อง
[ปิดระบบ] หรือ [การตั้งค่าการปิดระบบ]
[เมนู] [การตั้งค่าการจัดการ] [การตั้งค่าความปลอดภัย] [การตั้งค่าการรับรองความถูกต้อง/รหัสผ่าน] [การตั้งค่าฟังก์ชันการรับรองความถูกต้อง]
ระบุว่าจะสลับไปเป็นสถานะที่ไม่อนุญาตให้เข้าสู่ระบบ (การล็อกระบบ) สำหรับช่วงเวลาที่กำหนดหรือไม่หากการรับรองความถูกต้องล้มเหลว
หากคุณใช้การล็อกระบบ คุณยังสามารถระบุจำนวนครั้งที่การรับรองความถูกต้องล้มเหลวติดต่อกันก่อนที่จะเรียกใช้การล็อกระบบใน [ค่าเกณฑ์การปิดระบบ] และระบุความยาวของช่วงเวลาการล็อกระบบใน [ระยะเวลาปิดระบบ]
* ซึ่งไม่ใช้กับการรับรองความถูกต้อง ID ของแผนก
รุ่นแผงสัมผัส
[เปิดใช้งานการปิดระบบ]
[ปิด]
[เปิด]
[ค่าเกณฑ์การปิดระบบ]
1 ถึง 10 (ครั้ง)
[ระยะเวลาปิดระบบ]
1 ถึง 60 (นาที)
 
รุ่น LCD ขาวดำ
[เปิดใช้งานการปิดระบบ]
[ปิด]
[เปิด]
 
[ค่าเกณฑ์การปิดระบบ]
1 ถึง 10 (ครั้ง)
 
[ระยะเวลาปิดระบบ]
1 ถึง 60 (นาที)
9C1Y-086