ปัญหากระดาษติดที่เกิดขึ้นซ้ำๆ

แก้ไขปัญหาด้วยการตรวจสอบตามรายการด้านล่าง
มีเศษกระดาษหรือวัตถุแปลกปลอมภายในเครื่องหรือไม่
นำเศษกระดาษหรือวัตถุแปลกปลอมออก กระดาษติด
คุณใช้กระดาษที่เหมาะสมหรือไม่
ตรวจสอบว่ากระดาษในเครื่องใช้งานได้หรือไม่ และเปลี่ยนเป็นกระดาษที่เหมาะสมตามความจำเป็น
กระดาษที่สามารถใช้ได้
การใส่กระดาษ
ใส่กระดาษถูกต้องหรือไม่
คลี่กระดาษเป็นชุดเล็กๆ ให้ทั่วเพื่อไม่ให้กระดาษติดกัน
จัดแนวขอบโดยเคาะกระดาษบนพื้นผิวเรียบสองสามครั้งก่อนใส่กระดาษ การใส่กระดาษ
ตรวจสอบให้แน่ใจว่ากระดาษที่ใส่ไม่เกินเส้นจำกัดการใส่ หรือเส้นบอกแนวจำกัดการใส่ ()
 
ถาดใส่กระดาษ
 
ถาดอเนกประสงค์
ตรวจสอบว่าจัดแนวแผงนำกระดาษตรงกับเครื่องหมาย และไม่หลวมหรือแน่นจนเกินไป
 
ถาดใส่กระดาษ
 
ถาดอเนกประสงค์
ปัญหากระดาษติดเกิดขึ้นเมื่อพิมพ์ที่ด้านหลังของกระดาษที่ถูกพิมพ์แล้วหรือไม่
รีดขอบกระดาษให้เรียบเพื่อคลี่ส่วนที่ม้วนงอออกให้หมด
* เมื่อพิมพ์ที่ด้านหลังของกระดาษที่ถูกพิมพ์แล้ว คุณสามารถใช้เฉพาะกระดาษที่พิมพ์ด้วยเครื่องนี้เท่านั้น ห้ามใช้กระดาษที่พิมพ์ด้วยเครื่องพิมพ์อื่นหรือเครื่องพิมพ์มัลติฟังก์ชัน เนื่องจากอาจทำให้กระดาษติดหรือทำให้เครื่องเสียหายได้
กระดาษติดเกิดขึ้นเมื่อพิมพ์บนกระดาษในอุปกรณ์เสริม Cassette Feeding Module-AH หรือไม่
ติดตั้ง Cassette Feeding Module-AH ใหม่อีกครั้ง สำหรับรายละเอียดเกี่ยวกับการติดตั้ง Cassette Feeding Module-AH โปรดดูที่ "คู่มือการตั้งค่า" คู่มือต่างๆ ของเครื่อง
9C1Y-094