เครื่องไม่พิมพ์ส่วนขอบของหน้า

แก้ไขปัญหาด้วยการตรวจสอบตามลำดับต่อไปนี้:
คุณใช้กระดาษที่เหมาะสมหรือไม่
ตรวจสอบว่ากระดาษในเครื่องใช้งานได้หรือไม่ และเปลี่ยนเป็นกระดาษที่เหมาะสมตามความจำเป็น
กระดาษที่สามารถใช้ได้
การใส่กระดาษ
จัดแนวแผงนำกระดาษกับกระดาษอย่างถูกต้องหรือไม่
การจัดแนวแผงนำกระดาษที่หลวมเกินไปหรือแน่นเกินไปอาจทำให้ไม่สามารถพิมพ์บางส่วนของหน้าได้ ตรวจสอบแผงนำกระดาษ แล้วจัดแนวให้ตรงกับความกว้างของกระดาษ การใส่กระดาษ
คุณพิมพ์จนถึงขอบกระดาษโดยไม่มีระยะขอบหรือไม่
อาการนี้อาจเกิดขึ้นเมื่อตั้งค่าระยะขอบเป็นไม่มีระยะขอบในโปรแกรมควบคุมเครื่องพิมพ์ หากต้องการพิมพ์ด้วยเครื่องนี้ จำเป็นต้องตั้งระยะขอบไว้ที่ 5 มม. (10 มม. ที่ด้านบนและด้านล่างของซองจดหมาย)
บนหน้าจอ [กำหนดลักษณะการพิมพ์] ของโปรแกรมควบคุมเครื่องพิมพ์ ให้กำหนดการตั้งค่าต่อไปนี้เพื่อให้มีระยะขอบ
แท็บ [การจัดชุด] [การตั้งค่าขั้นสูง] [ขยายขอบเขตการพิมพ์และพิมพ์] [ปิด]
9C1Y-09H