Chuẩn Bị In

Để in từ máy, bạn phải thực hiện các bước chuẩn bị in theo phương pháp in và môi trường sử dụng của mình.
9C20-03C