Mép Của Trang Không Được In

Khắc phục sự cố bằng cách kiểm tra theo thứ tự sau đây:
Bạn Có Đang Sử Dụng Giấy Phù Hợp Không?
Kiểm tra xem giấy trong máy có thể sử dụng được không, và thay bằng giấy phù hợp nếu cần.
Giấy Có Thể Sử Dụng
Nạp Giấy
Thanh Dẫn Giấy Có Được Căn Chỉnh Chính Xác Với Giấy Không?
Thanh dẫn giấy được căn chỉnh nhưng quá lỏng hoặc quá chặt có thể khiến một phần của trang không được in. Kiểm tra thanh dẫn giấy, và căn chỉnh thanh dẫn giấy với chiều rộng của giấy. Nạp Giấy
Bạn Có Đang In Ra Mép Giấy Mà Không Có Lề Giấy Không?
Dấu hiệu này có thể xảy ra khi không thiết đặt lề giấy trong trình điều khiển máy in. Để in bằng máy này, cần phải có lề giấy 5 mm (10 mm ở phía trên và dưới của phong bì).
Trên màn hình [Tùy chọn in] của trình điều khiển máy in, cấu hình cài đặt sau đây để tạo lề giấy.
Thẻ [Hoàn tất] [Cài Đặt Nâng Cao] [Mở Rộng Vùng In và In] [Tắt]
9C20-09H