Không Thể Kết Nối Với Mạng LAN Không Dây

Khắc phục sự cố bằng cách kiểm tra trạng thái của máy tính, bộ định tuyến mạng LAN không dây (điểm truy cập) và máy bằng các bước bên dưới.

Bước 1: Kiểm Tra Trạng Thái Của Máy Tính Và Bộ Định Tuyến Mạng LAN Không Dây

Bạn Đã Cấu Hình Cài Đặt Của Máy Tính Và Bộ Định Tuyến Mạng LAN Không Dây Chưa?
Cấu hình các cài đặt cần thiết nếu chúng chưa được cấu hình.
Cáp Nguồn Và Cáp Ethernet Có Được Kết Nối Chính Xác Không?
Nếu bất kỳ cáp nào được kết nối không chính xác hoặc bị ngắt kết nối, hãy kết nối cáp chính xác.
Nguồn Của Bộ Định Tuyến Mạng LAN Không Dây Có Bật Không?
Nếu bạn không thể thiết lập kết nối ngay cả khi đã bật nguồn, hãy tắt nguồn máy tính và bộ định tuyến rồi bật lại.

Bước 2: Kiểm Tra Trạng Thái Của Máy Và Bộ Định Tuyến Mạng LAN Không Dây

Nguồn của Máy Có BẬT Không?
Nếu nguồn BẬT, hãy TẮT nguồn và BẬT lại.
Vị Trí Có Phù Hợp Không?
Máy và bộ định tuyến mạng LAN không dây nên được lắp đặt ở vị trí không có tường hoặc vật cản khác giữa các thiết bị, và phải trong phạm vi 50 m.
Không lắp đặt gần lò vi sóng, điện thoại không dây hoặc thiết bị khác phát ra sóng vô tuyến.

Bước 3: Kết Nối Lại Với Mạng LAN Không Dây

Kết nối với mạng LAN không dây bằng cạc sử dụng loại kết nối theo bộ định tuyến mạng LAN không dây của bạn. Kết Nối Với Mạng LAN Không Dây
9C20-0A2