Cara untuk Mengoperasikan Panel Kawalan (Model LCD Hitam dan Putih)

Gunakan kekunci pada panel kawalan untuk menetapkan pelbagai fungsi dan memeriksa tetapan.

Menatal Skrin

Apabila bar skrol muncul pada skrin, ia menunjukkan bahawa terdapat item atau maklumat yang tidak dapat dipaparkan sepenuhnya pada skrin. Gunakan  atau untuk menatal skrin ke arah yang ditekan. Item yang dipilih pada masa ini adalah terbalik.

Bergerak ke Skrin Seterusnya atau Sebelumnya

Untuk bergerak ke skrin seterusnya, tekan  atau . Untuk kembali ke skrin sebelumnya, tekan atau .

Mengesahkan Item yang Dipilih

Untuk mengesahkan item yang dipilih, tekan .

Menggunakan Penggelongsor untuk Menetapkan Nilai

Untuk menyesuaikan nilai, tekan  atau .
9C21-02C