Menjadikan Pengendalian Lebih Cekap

Anda boleh mencetak data meskipun dalam persekitaran yang tidak memungkinkan komputer digunakan. Untuk model panel sentuhan, anda boleh menyesuaikan panel kawalan untuk menjadikan operasi lebih cekap dan mengurangkan jumlah masa menggunakan mesin.
Mencetak Data Tanpa Menggunakan Komputer
Mencetak Data daripada Telefon Pintar atau Tablet
Anda dapat mencetak data daripada peranti mudah alih yang bersambung dengan mesin sambil menggunakan aplikasi. Mesin menyokong sambungan langsung untuk persediaan sambungan yang mudah tanpa perlu menggunakan penghala LAN wayarles.
Pemautan dengan Peranti Mudah Alih
 
Menggunakan Peranti Memori USB
Anda boleh memasukkan peranti memori USB ke dalam mesin untuk memaparkan data dalam peranti memori USB pada panel kawalan dan cetak ia pada mesin.
Bersedia untuk Mencetak daripada Peranti Memori USB (Model Panel Sentuhan)
 
Pengendalian Panel Sentuh Mudah
Menyesuaikan Panel Kawalan untuk Kebolehgunaan yang Lebih Meluas
Anda boleh menyusun semula kedudukan butang atau susunan item pada skrin [Rumah] untuk kebolehgunaan yang lebih meluas.
Menyesuaikan Skrin [Rumah]
Anda boleh menukar tetapan lalai yang dianggap sebagai standard apabila anda menggunakan fungsi.
Menukar Tetapan Lalai (Model Panel Sentuhan)
Menukar Tetapan Lalai (Model Panel Sentuhan)
 
Pengendalian Satu Sentuhan untuk Fungsi-fungsi Berguna
Gunakan Pustaka Aplikasi untuk melaksanakan operasi dengan pantas (seperti "Cetak dokumen biasa" atau "Lihat maklumat isian semula") dengan satu sentuhan butang.
Untuk menggunakan fungsi ini, anda mesti mengklik [Application Library] pada Halaman Portal UI Jauh, dan konfigurasikan aplikasi. Halaman Portal UI Jarak Jauh
Untuk maklumat lanjut, lihat manual Pustaka Aplikasi di laman manual dalam talian.
https://oip.manual.canon/
 
9C21-010