Perihal Mesin

Sebelum menggunakan mesin, semak maklumat asas mesin seperti fungsi dan opsyen yang disokong, nama setiap bahagian dan spesifikasi fungsi. Ambil kira juga sistem pengurusan mesin dan langkah-langkah mengatasi risiko keselamatan.
Maklumat Asas
Fungsi dan opsyen yang disokong berbeza mengikut model. Semak senarai untuk butiran.
Anda juga boleh menyemak spesifikasi opsyen.
Fungsi dan Opsyen yang Disokong
Semak nama bahagian, kertas yang boleh digunakan dan spesifikasi fungsi jika perlu.
Nama Bahagian dan Fungsi-fungsinya
Kertas yang Boleh Digunakan
Spesifikasi
Maklumat yang Diperlukan untuk Fungsi Pengurusan
Apabila menggunakan fungsi pengurusan, gunakan ID dan PIN Pengurus Sistem untuk log masuk.
ID dan PIN Pengurus Sistem yang dipraset berbeza mengikut model.
ID dan PIN Pengurus Sistem
Apabila menggunakan mesin dalam persekitaran rangkaian, semak contoh langkah-langkah untuk mencegah capaian tanpa kebenaran dan pertimbangkan untuk melaksanakan langkah-langkah ini.
Langkah-langkah untuk Mencegah Capaian Tanpa Kebenaran
Petua Berguna
Berikut ialah fungsi berguna yang disarankan untuk mendigitkan dokumen, mengurangkan kos, dan menjadikan pengendalian lebih cekap.
Fungsi yang Disyorkan
9C21-000