Fungsi dan Opsyen yang Disokong

Panduan Pengguna (manual ini) menerangkan tentang semua fungsi bagi pelbagai siri model termasuk mesin.
 Beberapa fungsi disenaraikan dalam Panduan Pengguna mungkin tidak tersedia bergantung pada model anda. Gunakan jadual di bawah untuk melihat fungsi dan opsyen yang disokong untuk model anda.

Fungsi yang Disokong

: Disokong     : Tidak disokong
Fungsi
LBP248x
LBP246dw
LBP243dw
Cetak
Cetakan 2 muka
Cetakan Selamat
Cetakan Media Memori
Sambungan LAN berwayar
Sambungan LAN wayarles
Sambungan USB
UI Jauh
Kunci dan sijil
Pemautan dengan peranti mudah alih
Paparan
Panel sentuh
LCD hitam dan putih
LCD hitam dan putih
ID Lalai Pengurus Sistem
7654321
Tidak dinyatakan
Tidak dinyatakan
PIN Lalai Pengurus Sistem
7654321
Tidak dinyatakan
Tidak dinyatakan
Pengurusan ID Jabatan
Pustaka Aplikasi
uniFLOW Online Express
Untuk butiran mengenai jenis pemacu yang tersedia, lihat laman web Canon untuk negara atau wilayah anda, atau lihat User Software CD-ROM/DVD-ROM yang dibekalkan.
https://global.canon/en/support/

Opsyen yang Disokong

Anda boleh menggunakan pelbagai opsyen untuk memenuhi keperluan anda.
Menambah laci kertas Cassette Feeding Module-AH
Mencipta kod bar Barcode Printing Kit
: Disokong     : Tidak disokong
Opsyen
LBP248x
LBP246dw
LBP243dw
Cassette Feeding Module-AH
Barcode Printing Kit
9C21-001