Menyambungkan Peranti Mudah Alih Secara Terus ke Mesin (Sambungan Terus)

Sambungkan peranti mudah alih terus ke mesin melalui Wi-Fi. Anda boleh menyambungkannya terus ke mesin tanpa menggunakan penghala LAN wayarles. Anda mesti menyambungkan peranti mudah alih secara manual setiap kali anda menggunakan mesin.
Secara lalai, hanya satu peranti mudah alih boleh disambungkan terus ke mesin pada satu-satu masa. Menetapkan SSID tetap dan kekunci rangkaian membolehkan anda menyambung sehingga lima peranti mudah alih pada masa yang sama.
Untuk membuat sambungan terus, anda mesti menggunakan panel kawalan untuk membuatkan mesin berada dalam keadaan menunggu dan kemudian menyambungkannya menggunakan salah satu daripada kaedah berikut:
Mengkonfigurasi Tetapan Wi-Fi Secara Manual
 
 
Cari mesin pada peranti mudah alih, dan masukkan kekunci rangkaian secara manual untuk menyambung.
Mengimbas Kod QR dengan Canon PRINT Business (Model Panel Sentuhan)
 
 
Gunakan Canon PRINT Business untuk menyambung dengan mudah dengan hanya mengimbas kod QR yang dipaparkan pada skrin mesin dengan peranti mudah alih.
Persediaan Yang Diperlukan
Buat persediaan seperti mengaktifkan fungsi Sambungan Terus pada mesin. Persediaan untuk Sambungan Terus
Untuk bersambung dengan mengimbas kod QR, pasang Canon PRINT Business pada peranti mudah alih.

Model Panel Sentuhan

1
Di panel kawalan, tekan [Portal Mudah Alih] di skrin [Rumah]. Skrin [Rumah]
Skrin [Portal Mudah Alih] dipaparkan.
2
Di tab [Smbgn Langsung], tekan [Sambung].
Mesin memasuki keadaan menunggu untuk Sambungan Terus.
Dalam masa 5 minit menekan [Sambung], anda mesti menyambung terus peranti mudah alih.
Apabila [PutusknSmbgn] Dipaparkan
Anda boleh melangkau langkah ini apabila [Sambung daripada peranti yang anda ingin sambung.] dipaparkan. Teruskan ke Langkah 3.
Apabila [Bilangan maksimum peranti wayarles yang disambungkan menggunakan Sambungan Langsung telah tercapai.] dipaparkan, anda tidak boleh menyambungkan peranti mudah alih baharu sehingga peranti mudah alih yang sedang disambungkan diputuskan sambungannya. Untuk memutuskan sambungan peranti mudah alih yang disambungkan, tekan [PutusknSmbgn]  [Ya].
* Secara lalai, hanya satu peranti mudah alih boleh disambungkan secara terus ke mesin pada satu-satu masa.
3
Sambungkan peranti mudah alih secara terus.
Mengkonfigurasi Tetapan Wi-Fi Secara Manual
1
Periksa SSID dan kekunci rangkaian mesin yang dipaparkan pada tab [Smbgn Langsung].
2
Dalam tetapan Wi-Fi peranti mudah alih, pilih SSID mesin dan masukkan kekunci rangkaian.
Untuk butiran tentang cara mengkonfigurasi tetapan Wi-Fi, lihat manual peranti mudah alih.
Mengimbas Kod QR dengan Canon PRINT Business
1
Di tab [Smbgn Langsung], tekan [Kod QR].
Kod QR dipaparkan.
2
Pada peranti mudah alih, mulakan Canon PRINT Business, dan imbas kod QR.
Untuk butiran tentang mengimbas kod QR, lihat Bantuan dalam Canon PRINT Business.
4
Apabila [Disambungkan.] muncul pada panel kawalan, tekan [Tutup].
Skrin [Portal Mudah Alih] muncul semula.
Secara lalai, hanya satu peranti mudah alih boleh disambungkan secara terus ke mesin pada satu-satu masa. [Bilangan maksimum peranti wayarles yang disambungkan menggunakan Sambungan Langsung telah tercapai.] dipaparkan pada skrin.
5
Apabila anda telah menyelesaikan operasi anda pada peranti mudah alih, tekan [PutusknSmbgn] pada tab [Smbgn Langsung].
Sambungan terus telah ditamatkan.
Jika beberapa peranti mudah alih disambungkan, semua peranti akan diputuskan sambungan.

Model LCD Hitam dan Putih

1
Pada panel kawalan, pilih [Portal Mudah Alih] di skrin [Rumah], dan tekan . Skrin [Rumah]
Skrin [Portal Mudah Alih] dipaparkan.
2
Pilih [<Sambung>] dan tekan .
Mesin memasuki keadaan menunggu untuk Sambungan Terus.
Dalam masa 5 minit menekan [<Sambung>], anda mesti menyambung terus peranti mudah alih.
Anda boleh melangkau langkah ini apabila [Smbg drpd peranti yg anda ingin sambungkn.] dipaparkan. Tekan dan teruskan ke Langkah 3.
Apabila [Bilangan maksimum peranti wayarles yang disambungkan menggunakan Sambungan Langsung telah tercapai.] dipaparkan, anda tidak boleh menyambungkan peranti mudah alih baharu sehingga peranti mudah alih yang sedang disambungkan diputuskan sambungannya. Untuk memutuskan sambungan peranti mudah alih yang disambungkan, tekan [<Putuskan Sambungan>]     [Ya]  .
* Secara lalai, hanya satu peranti mudah alih boleh disambungkan secara terus ke mesin pada satu-satu masa.
3
Sambungkan peranti mudah alih secara terus.
Mengkonfigurasi Tetapan Wi-Fi Secara Manual
1
Periksa SSID dan kekunci rangkaian mesin.
2
Dalam tetapan Wi-Fi peranti mudah alih, pilih SSID mesin dan masukkan kekunci rangkaian.
Untuk butiran tentang cara mengkonfigurasi tetapan Wi-Fi, lihat manual peranti mudah alih.
4
Apabila [Disambungkan.] muncul pada panel kawalan, tekan [Tutup].
Skrin [Portal Mudah Alih] muncul semula.
Secara lalai, hanya satu peranti mudah alih boleh disambungkan secara terus ke mesin pada satu-satu masa. [Bilangan maksimum peranti wayarles yang disambungkan menggunakan Sambungan Langsung telah tercapai.] dipaparkan pada skrin.
5
Apabila anda telah menyelesaikan operasi anda pada peranti mudah alih, tekan [<Putuskan Sambungan>]  .
Sambungan terus telah ditamatkan.
Jika beberapa peranti mudah alih disambungkan, semua peranti akan diputuskan sambungan.
Anda mungkin tidak dapat menyambung ke Internet dengan Sambungan Terus bergantung pada peranti mudah alih.
Kesan penjimatan kuasa mod tidur berkurangan apabila menggunakan Sambungan Terus.
Alamat IP peranti mudah alih ditetapkan secara automatik. Jika anda menetapkan alamat IP secara manual, komunikasi menggunakan Sambungan Terus mungkin tidak dilakukan dengan betul.
Memeriksa Peranti Mudah Alih yang Disambungkan ke Mesin
Apabila menggunakan Sambungan Terus, tekan [Maklumat Smbgn] untuk memaparkan maklumat peranti mudah alih yang disambungkan ke mesin dengan Sambungan Terus.
Jika Sambungan Terus Diputuskan Secara Automatik
Sambungan terus adalah ditamatkan secara automatik dalam keadaan berikut:
Apabila Penamatan Sambungan Terus ditetapkan
Apabila tiada data dihantar atau diterima antara peranti mudah alih dan mesin buat seketika
Apabila anda menggunakan mesin melalui sambungan LAN wayarles dan sambungan terputus
9C21-04J