Persediaan untuk Menerima dan Mencetak I-Fax

Konfigurasikan maklumat pelayan e-mel yang akan digunakan untuk menerima dan mencetak data dengan I-Fax (Internet Fax). Anda juga boleh mengkonfigurasikan pengesahan APOP dan tetapan komunikasi penyulitan.
Bahagian ini menerangkan cara untuk mengkonfigurasikan tetapan menggunakan UI Jarak Jauh daripada komputer. Anda tidak boleh menggunakan panel kawalan mengkonfigurasi tetapan.
Kelayakan pentadbir diperlukan. Mesin mesti dimulakan semula untuk menggunakan tetapan.
Jika nombor port pelayan e-mel (pelayan POP3) adalah selain daripada 110, anda mesti menukar tetapan nombor port. Menukar Nombor Port
Persediaan Yang Diperlukan
Sambungkan komputer yang anda gunakan untuk mengkonfigurasi tetapan ke mesin melalui rangkaian.
Sediakan maklumat berikut dan simpankannya berdekatan.
Maklumat tetapan pelayan e-mel (nama pelayan POP3, nama pengguna, dan kata laluan yang akan digunakan untuk pengesahan, tetapan komunikasi yang disulitkan)
* Untuk butiran mengenai maklumat tetapan, hubungi penyedia atau pentadbir rangkaian anda. Bergantung pada persekitaran penggunaan, anda juga boleh merujuk maklumat yang terdapat dalam perisian e-mel komputer.
1
Log masuk ke UI Jarak Jauh dalam Mod Pengurus Sistem. Memulakan UI Jarak Jauh
2
Di halaman Portal UI Jarak Jauh, klik [Settings/Registration]. Halaman Portal UI Jarak Jauh
3
Klik [Network Settings] [E-Mail Settings] [Edit].
Skrin [Edit E-Mail Settings] dipaparkan.
4
Masukkan tetapan asas pelayan e-mel.
[POP Server]
Masukkan nama pelayan POP3 (nama hos atau alamat IP) menggunakan aksara abjad angka bait tunggal.
Contoh input: Nama hos
pop.example.com
[User Name]
Masukkan nama pengguna yang digunakan untuk mengesahkan pelayan POP3 menggunakan aksara abjad angka bait tunggal.
[Set/Change Password]
Untuk menetapkan kata laluan untuk digunakan semasa mengesahkan pelayan POP3, pilih kotak semak ini, dan masukkan kata laluan menggunakan aksara abjad angka bait tunggal.
[POP RX]
Tandakan kotak semak ini.
[POP Interval]
Masukkan jarak waktu antara menyambung secara automatik ke pelayan POP3 hingga menerima I-Fax.
Untuk tidak menerima I-Fax secara automatik, masukkan [0]. Dalam keadaan ini, I-Fax mesti diterima secara manual.
5
Konfigurasikan tetapan pengesahan APOP dan penyulitan mengikut persekitaran penggunaan anda.
Untuk Menggunakan Pengesahan APOP untuk Menyulitkan Kata Laluan Semasa Pengesahan
Pilih kotak semak [Use APOP Authentication].
Untuk Menyulitkan Komunikasi dengan Pelayan POP3
Pilih kotak semak [Use TLS for POP].
6
Klik [OK].
Dengan mengklik [Check POP Connection], anda boleh memeriksa sambungan dengan pelayan POP3 menggunakan tetapan semasa.
7
Mula semula mesin. Memulakan semula Mesin
Tetapan telah digunakan.
9C21-03S