Menetapkan ID Jabatan dan PIN untuk Pentadbir

Tetapkan ID Pengurus Sistem dan PIN Pengurus Sistem untuk mencipta akaun pentadbir.
Dengan mencipta akaun pentadbir, hanya pengguna yang tahu kelayakan ini boleh mengelog masuk ke Mod Pengurus Sistem untuk melihat dan menukar tetapan penting. ID dan PIN Pengurus Sistem
Bahagian ini menerangkan cara untuk mengkonfigurasi tetapan menggunakan panel kawalan.
Anda juga boleh mengkonfigurasi tetapan ini menggunakan UI Jarak Jauh dari komputer selepas ID dan PIN Pengurus Sistem ditetapkan pada mesin. Menguruskan Mesin dari Komputer (UI Kawalan Jauh)
Kelayakan pentadbir diperlukan.

Model Panel Sentuhan

1
Di panel kawalan, tekan [Menu] di skrin [Rumah]. Skrin [Rumah]
2
Tekan [Tetapan Pengurusan] [Pengurusan Pengguna] [Tetapan Maklumat Pengurus Sistem].
Skrin [Tetapan Maklumat Pengurus Sistem] dipaparkan.
Jika skrin log masuk dipaparkan, masukkan ID dan PIN Pengurus Sistem semasa yang telah ditetapkan, dan kemudian tekan [Log Masuk].
3
Tekan [ID dan PIN Pengurus Sistem], masukkan ID Pengurus Sistem, dan tekan [Guna].
Tetapkan apa-apa nombor. Anda tidak boleh menetapkan ID Pengurus Sistem yang terdiri daripada semua angka sifar, seperti "00" atau "0000000."
4
Masukkan PIN Pengurus Sistem, dan tekan [Guna].
Tetapkan apa-apa nombor selain daripada "7654321." Anda tidak boleh menetapkan PIN yang terdiri daripada semua sifar, seperti "00" atau "0000000."
5
Masukkan PIN semula, dan tekan [Guna].
Tetapan telah digunakan.

Model LCD Hitam dan Putih

1
Pada panel kawalan, pilih [Menu] di skrin [Rumah], dan tekan . Skrin [Rumah]
2
Tekan [Tetapan Pengurusan]    [Pengurusan Pengguna]    [Tetapan Maklumat Pengurus Sistem]  .
Skrin [TtapnMklmtPngurusMklmt] dipaparkan.
Jika skrin log masuk dipaparkan, masukkan ID dan PIN Pengurus Sistem semasa yang telah ditetapkan, dan kemudian tekan .
3
Tekan [ID dan PIN Pengurus Sistem]    masukkan ID Pengurus Sistem  .
Tetapkan apa-apa nombor. Anda tidak boleh menetapkan ID Pengurus Sistem yang terdiri daripada semua angka sifar, seperti "00" atau "0000000."
4
Masukkan PIN Pengurus Sistem, dan tekan .
Tetapkan apa-apa nombor selain daripada "7654321." Anda tidak boleh menetapkan PIN yang terdiri daripada semua sifar, seperti "00" atau "0000000."
5
Masukkan PIN semula, dan tekan .
Tetapan telah digunakan.
Jangan lupa ID dan PIN Pengurus Sistem anda. Jika anda lupa ID dan PIN Pengurus Sistem anda, hubungi pengedar atau wakil perkhidmatan anda. Jika Masalah Berterusan
Menetapkan Maklumat Pengurus Sistem
Pada skrin [Tetapan Maklumat Pengurus Sistem] atau [TtapnMklmtPngurusMklmt], tekan [Nama Pengurus Sistem] untuk menetapkan nama pengurus sistem.
Anda juga boleh mengkonfigurasi alamat e-mel dan maklumat pengurus sistem yang lain dengan menggunakan UI Jarak Jauh daripada komputer.
Maklumat yang ditetapkan dipaparkan dalam [Status Monitor/Cancel] [Device Information] UI Jarak Jauh. Memeriksa Penggunaan dan Log dengan UI Jarak Jauh
Alamat e-mel yang ditetapkan menjadi destinasi yang dipilih apabila mengklik [Mail to System Manager] pada halaman Portal UI Jarak Jauh. Halaman Portal UI Jarak Jauh
Mengosongkan Tetapan ID dan PIN Pengurus Sistem
Kosongkan nilai ID dan PIN Pengurus Sistem yang dimasukkan, dan kemudian klik [Guna] dengan medan ditinggalkan kosong.
9C21-04W