Menetapkan Tembok Api

Sediakan tembok api penapisan paket untuk mengelakkan akses yang tidak sah.
Pertama, sebagai prasyarat, tetapkan sama ada untuk membenarkan atau menyekat komunikasi dengan peranti lain. Seterusnya, tentukan alamat IP atau alamat MAC peranti yang anda mahu sekat atau izinkan sebagai pengecualian.
Bagi bilangan alamat yang dapat ditentukan dan protokol yang komunikasi dapat disekat, lihat spesifikasi tembok api. Tembok api
Penapisan alamat MAC tidak tersedia apabila menyambungkan mesin ke LAN wayarles.
Alamat multicast dan siaran tidak disekat walaupun apabila tetapan dikonfigurasikan untuk menyekat penghantaran data daripada mesin ke peranti lain.

Menetapkan Penapisan Alamat IP

Tetapkan penapisan alamat IPv4 atau penapisan alamat IPv6 mengikut persekitaran penggunaan anda.
Bahagian ini menerangkan cara mengkonfigurasi tetapan menggunakan UI Jarak Jauh dari komputer.
Pada panel kawalan, pilih [Menu] di skrin [Rumah] , dan kemudian pilih [Keutamaan] untuk mengkonfigurasi tetapan ini. Walau bagaimanapun, panel kawalan ini hanya boleh digunakan untuk mendayakan atau menyahdayakan penapis. [Tetapan Tembok Api]
Kelayakan pentadbir diperlukan. Mesin ini mesti dimulakan semula untuk menggunakan tetapan ini.
Jika anda menetapkan alamat IP yang salah, anda tidak lagi dapat mengakses UI Jarak Jauh. Jika ini berlaku, gunakan panel kawalan untuk menyahdayakan tetapan tembok api, dan kemudian gunakan UI Jarak Jauh untuk menetapkan alamat IP semula.
1
Log masuk ke UI Jarak Jauh dalam Mod Pengurus Sistem. Memulakan UI Jarak Jauh
2
Di halaman Portal UI Jarak Jauh, klik [Settings/Registration]. Halaman Portal UI Jarak Jauh
3
Klik [Network Settings] [Firewall Settings].
Skrin [Firewall Settings] dipaparkan.
4
Klik [Edit] bagi alamat IP penapis hantar atau terima.
Untuk menyekat penghantaran data daripada mesin ke peranti lain, klik [Edit] untuk penapis hantar.
Untuk menyekat penerimaan data daripada mesin ke peranti lain, klik [Edit] untuk penapis terima.
5
Pilih kotak semak [Use Filter].
Alamat IP telah didayakan.
6
Di [Default Policy], tetapkan prasyarat penapisan.
Selepas prasyarat penapisan, pilih sama ada untuk membenarkan atau menyekat komunikasi dengan peranti lain.
7
Daftarkan [Exception Addresses].
Di [Address to Register], masukkan alamat IP, dan kemudian klik [Add].
Anda juga boleh menentukan julat alamat IP dengan menggunakan tanda sempang (-) atau panjang awalan.
Contoh input:
Satu alamat IPv4
192.168.0.10
Satu alamat IPv6
fe80::10
Menentukan julat
192.168.0.10-192.168.0.20
192.168.0.32/27
fe80::1234/64
8
Klik [OK].
9
Mula semula mesin. Memulakan semula Mesin
Tetapan telah digunakan.

Menetapkan Penapisan Alamat MAC

Bahagian ini menerangkan cara mengkonfigurasikan tetapan menggunakan UI Jarak Jauh dari komputer.
Di panel kawalan, tekan [Menu] di skrin [Rumah] , dan kemudian pilih [Keutamaan] untuk mengkonfigurasi tetapan ini. Anda tidak boleh menggunakan panel kawalan mengkonfigurasi sesetengah tetapan. [Tetapan Tembok Api]
Kelayakan pentadbir diperlukan. Mesin mesti dimulakan semula untuk menggunakan tetapan ini.
Jika anda menetapkan alamat MAC yang salah, anda tidak lagi dapat mengakses UI Jarak Jauh. Jika ini berlaku, gunakan panel kawalan untuk menyahdayakan tetapan tembok api, dan kemudian gunakan UI Jarak Jauh untuk menetapkan alamat MAC semula.
1
Log masuk ke UI Jarak Jauh dalam Mod Pengurus Sistem. Memulakan UI Jarak Jauh
2
Di halaman Portal UI Jarak Jauh, klik [Settings/Registration]. Halaman Portal UI Jarak Jauh
3
Klik [Network Settings] [Firewall Settings].
Skrin [Firewall Settings] dipaparkan.
4
Klik [Edit] bagi penapis hantar atau terima alamat MAC.
Untuk menyekat penghantaran data daripada mesin ke peranti lain, klik [Edit] untuk penapis hantar.
Untuk menyekat penerimaan data daripada mesin ke peranti lain, klik [Edit] untuk penapis terima.
5
Pilih kotak semak [Use Filter].
Alamat MAC telah didayakan.
6
Di [Default Policy], tetapkan prasyarat penapisan.
Selepas prasyarat penapisan, pilih sama ada untuk membenarkan atau menyekat komunikasi dengan peranti lain.
7
Daftarkan [Exception Addresses].
Di [Address to Register], masukkan alamat MAC, dan kemudian klik [Add].
Masukkan alamat MAC tanpa memisahkan dengan tanda sempang (-) atau tanda titik bertindih (:).
Contoh input:
123A456B789C
8
Klik [OK].
9
Mula semula mesin. Memulakan semula Mesin
Tetapan telah digunakan.
9C21-055