[Capai Fail] (Model Panel Sentuhan)

Pilih tetapan untuk menggunakan Peranti Memori USB.
* Nilai dalam teks merah tebal menunjukkan tetapan lalai bagi setiap item.

[Tetapan Biasa]

[Menu] [Tetapan Fungsi] [Capai Fail]
Pilih tetapan untuk Cetakan Media Memori.
[Tetapan Biasa] (Model Panel Sentuhan)

[Tetapan Media Ingatan]

[Menu] [Tetapan Fungsi] [Capai Fail]
Pilih fungsi yang boleh digunakan apabila peranti memori USB dipasangkan pada mesin.
Untuk membolehkan data dalam peranti memori USB dicetak, tetapkan [Gunakan Fungsi Cetakan] kepada [Aktif].
Untuk menyekat pencetakan data dalam peranti memori USB, tetapkan [Gunakan Fungsi Cetakan] kepada [Tak Akt]. Mencegah Penggunaan Media Memori Apabila Mencetak (Model Panel Sentuhan)
[Gunakan Fungsi Cetakan]
[Tak Akt]
[Aktif]

[Skrin Sms Media Igtn Dsbk]

[Menu] [Tetapan Fungsi] [Capai Fail]
Konfigurasikan tetapan untuk memaparkan skrin operasi (Cetakan Media Memori) apabila peranti memori USB dimasukkan ke dalam mesin.
[Tak Aktif]
[Aktif]
9C21-07W