[Tetapan E-Mel]

Pilih tetapan untuk mencetak I-Faks yang diterima.
* Nilai teks merah tebal adalah tetapan lalai bagi setiap item.

[Ctak pd Kedua-Dua Muka]

[Menu] [Tetapan Fungsi] [Terima] [Tetapan E-Mel]
Pilih sama ada mahu menggunakan pencetakan 2 sisi untuk I-Faks yang diterima.
[Tak Aktif]
[Aktif]

[Saiz Cetakan RX]

[Menu] [Tetapan Fungsi] [Terima] [Tetapan E-Mel]
Pilih saiz kertas untuk mencetak I-Faks yang diterima.
[A4]
[LTR]
[LGL]
[KAJANG/FOLIO (215.9x330.2 mm)] atau [FOOLSCAP/FOLIO]
[OFICIO (215.9x317.5 mm)] atau [OFICIO]
[SURAT (Kerajaan) (203.2x266.7 mm)] atau [Kerajaan-LTR]
[LEGAL (Kerajaan) (203.2x330.2 mm)] atau [Kerajaan-LGL]
[LEGAL (India) (215.0x345.0 mm)] atau [India-LGL]
[KAJANG (Australia) (206.0x337.0 mm)] atau [KAJANG AUSTRALIA]
[OFICIO (Brazil) (215.9x355.0 mm)] atau [Brazil-OFICIO]
[OFICIO (Mexico) (215.9x341.0 mm)] atau [Mexico-OFICIO]
9C21-07U