Tetapan yang Boleh Diimport dan Dieksport

Anda boleh melihat senarai sokongan untuk mengimport dan mengeksport tetapan mesin.
Lihat yang berikut untuk maklumat tentang cara untuk mengimport dan mengeksport data.
Mengimport dan Mengeksport Tetapan
9C21-087