[Pelarasan/Penyelenggaraan]

Sokongan untuk mengimport dan mengeksport [Pelarasan/Penyelenggaraan] adalah seperti yang ditunjukkan di bawah.
: Boleh diimport atau dieksport
: Tidak boleh diimport atau dieksport

[Laras Kualiti Imej]

Tetapan
Import dan Eksport
[Kepadatan Pencetak]
[Jimat Toner]
[Laraskan Kedudukan Cetakan]
[Pemprosesan Khas]

[Penyelenggaraan]

Tetapan
Import dan Eksport
[Bersihkn Unit Penetapn]
[Kawal Kondensasi]
9C21-089