[Kebolehcapaian]

Konfigurasikan ciri skrin panel kawalan seperti songsangan warna skrin dan masa paparan mesej supaya skrin boleh dilihat dengan lebih mudah.
* Nilai dalam teks merah tebal menunjukkan tetapan lalai bagi setiap item.

[Terbalikkan Warna Skrin]

[Menu] [Keutamaan] [Kebolehcapaian]
Pilih sama ada cerah dan gelap pada skrin panel kawalan disongsangkan.
Gunakan tetapan ini apabila paparan masih sukar dilihat walaupun selepas anda melaraskan kecerahan. [Kecerahan]
[Tak Aktif]
[Aktif]

[Kecerahan]

[Menu] [Keutamaan] [Kebolehcapaian]
Laraskan kecerahan skrin panel kawalan apabila ia sukar untuk dilihat.
5 aras

[Kontras] (Model LCD Hitam dan Putih)

[Menu] [Keutamaan] [Kebolehcapaian]
Laraskan kontras untuk membuatkan skrin panel kawalan lebih mudah dilihat.
7 aras

[Masa Paparan Mesej]

[Menu] [Keutamaan] [Kebolehcapaian]
Tetapkan tempoh bilangan saat untuk setiap mesej dipaparkan apabila 2 mesej dipaparkan secara berselang-seli pada skrin panel kawalan.
1 hingga 2 hingga 5 (saat)

[Kelajuan Menatal] (Model LCD Hitam dan Putih)

[Menu] [Keutamaan] [Kebolehcapaian]
Tetapkan kelajuan menatal apabila mengendalikan skrin.
[Perlahan]
[Standard]
[Cepat]

[Jenis Pergerakan Kursor] (Model LCD Hitam dan Putih)

[Menu] [Keutamaan] [Kebolehcapaian]
Tetapkan operasi kursor apabila memasukkan teks.
Tetapkan kepada [Auto] untuk menggerakkan kursor secara automatik ke medan input seterusnya selepas memasukkan teks. Apabila ditetapkan kepada [Manual], anda mesti menekan  untuk menggerakkan kursor.
[Auto]
[Manual]
9C21-075