Mesin yang Disambungkan Melalui Port WSD Tidak Dipaparkan Semasa Pemasangan Pemacu

Lakukan pencarisilapan dengan memeriksa item-item di bawah.
Periksa Tetapan Mesin.
Konfigurasikan tetapan di bawah jika ia belum dikonfigurasikan.
Mesin mesti dimulakan semula untuk menggunakan tetapan ini.
Pencetakan WSD dan Tetapan Penemuan Multisiar
Log masuk ke UI Jarak Jauh dalam Mod Pengurus Sistem [Settings/Registration] [Network Settings] [WSD Settings] [Edit] tandakan kotak semak [Use WSD Printing] dan [Use Multicast Discovery] [OK] mulakan semula mesin.
Di panel kawalan, pilih [Menu] di skrin [Rumah], dan kemudian pilih [Keutamaan] untuk mengkonfigurasi tetapan. [Tetapan WSD]
Memilih Bahasa Penerangan Halaman
Pilih bahasa penerangan halaman (PDL) untuk pemacu yang dipasang.
Log masuk ke UI Jarak Jauh dalam Mod Pengurus Sistem [Settings/Registration] [Printer Settings] [PDL Selection (Plug and Play)] [Edit] pilih PDL dalam [Network] [OK] mulakan semula mesin.
Di panel kawalan, pilih [Menu] di skrin [Rumah], dan kemudian pilih [Tetapan Fungsi] untuk mengkonfigurasi tetapan. [Rangkaian]
Periksa Tetapan Rangkaian OS.
Konfigurasikan tetapan di bawah jika ia belum dikonfigurasikan.
Dalam Windows, klik [] (Start) [] (Settings) [Rangkaian dan Internet] [Status] [Ubah sifat sambungan] [Profil rangkaian] [Peribadi]
Periksa Sama ada Pemacu Telah Dipasang.
Gunakan prosedur berikut untuk memeriksa sama ada pemacu mesin dipaparkan.
Dalam Windows, klik [] (Start) [] (Settings) [Peranti] [Pencetak dan pengimbas] periksa sama ada pemacu dipaparkan.
Jika pemacu dipaparkan, ia telah dipasang. Dalam keadaan ini, nyahpasang pemacu, dan kemudian pasangkannya semula.
Untuk maklumat mengenai penyahpasangan dan pemasangan pemacu, lihat manual pemacu di laman manual dalam talian.
https://oip.manual.canon/
9C21-0A1